THÔNG BÁO V/V THANH LÝ XE KHÔNG LƯU HÀNH THÁNG 9-2016

05/10/2016
Posted by: Ký túc xá Đà Nẵng

  Hiện nay trung tâm có lưu giữ một số xe không lưu hành. Vậy KTX thông báo cho chủ xe được biết để liên hệ KTX làm thủ tục nhận lại xe, sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ xe không đến nhận, KTX sẽ thanh lý theo quy định.

XeKhongLuuHanh-9-16

Category: