Bảng giá lưu trú

Thông tin về các khoản phí tại KTX...

BẢNG GIÁ LƯU TRÚ:

A.    PHÍ NỘP BAN ĐẦU:  
1.      Phí bảo đảm tài sản ( Khi thôi ở sẽ hoàn trả) 100.000đ/người
2.     Phí làm thẻ từ lưu trú: 40.000đ/cái
3.     Phí hồ sơ: 10.000đ/bộ
4.     Phí ĐK tạm trú:

5.     Phí giấy decal dán cửa:

10.000đ/người

10.000đ/người

 

B. PHÍ LƯU TRÚ:

 
1.      Phí lưu trú thu theo quy định TP Đà Nẵng: 85.000đ/người/tháng
2.      Phí tiền nước: 25.000đ/người/tháng
3.      Phí sử dụng thang máy:

         (Áp dụng đối với sinh viên lưu trú nhà C – Ký túc xá Phía Đông)

41.000đ/người/tháng
4.      Tiền điện: Tính theo chỉ số sử dụng và theo đơn giá quy định.  
 

C. PHÍ GIỮ XE:

 
1.      Xe máy: 15.000đ/tháng
2.      Xe đạp: 15.000đ/tháng
3.      Vé lẻ xe máy: 1.000đ/lượt
4.      Vé lẻ xe đạp: 1.000đ/lượt
 

D. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC:

 
1.      Phí lưu trú đối với người thân sinh viên:

         ( Áp dụng đối với bố, mẹ của sinh viên đến thăm ở lại KTX tối đa 03 ngày)

20.000đ/người/ngày đêm
2.      Phí đóng mở điện:

         (Áp dụng đối với sinh viên nợ tiền điện quá thời gian qui định bị ngừng cung cấp điện)

10.000đ/lần

Chi tiết liên hệ:

Khu Đông: (02363).955.579 – Khu Tây: (02363).772.579

BẢNG TÍNH TOÁN THAM KHẢO DỰ TRÙ KINH PHÍ LƯU TRÚ