Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỈ SỐ TIÊU THỤ ĐIỆN KTX THÁNG 01 NĂM 2020

THỜI HẠN

  • Khu Đông: 20/01/2020 (Chốt số điện khoản 14 hàng tháng)
  • Khu Tây: (Chốt số điện khoản  25 hàng tháng)

Quá thời hạn trên nếu phòng nào chưa đóng tiền điện, KTX sẽ xử lý theo quy định.

TT PHÒNG CS ĐẦU CS CUỐI CS TIÊU THỤ TIỀN ĐIỆN
1 A101        5.567        5.617             50        101.500
2 A102           614           671             57        115.710
3 A103        4.685        4.766             81        164.838
4 A104        5.617        5.661             44          89.320
5 A105        5.430        5.479             49          99.470
6 A106        5.356        5.406             50        101.500
7 A107        5.006        5.063             57        115.710
8 A108        4.904        4.944             40          81.200
9 A109        4.738        4.763             25          50.750
10 A110        5.309        5.418           109        223.582
11 A111        6.057        6.128             71        144.130
12 A112        5.232        5.270             38          77.140
13 A113        5.079        5.125             46          93.380
14 A114        4.618        4.662             44          89.320
15 A115        5.708        5.737             29          58.870
16 A116        5.814        5.912             98        202.204
17 A117        6.444        6.494             50        101.500
18 A118        7.779        7.885           106        217.288
19 A119        5.171        5.217             46          93.380
20 A120        5.658        5.707             49          99.470
21 A121        5.146        5.179             33          66.990
22 A122           383           468             85        173.230
23 A201        6.144        6.174             30          60.900
24 A202        6.147        6.188             41          83.230
25 A203        4.750        4.811             61        123.830
26 A204        6.357        6.392             35          71.050
27 A205        3.876        3.930             54        109.620
28 A206        5.964        6.037             73        148.190
29 A207        4.214        4.253             39          79.170
30 A208        3.934        3.980             46          93.958
31 A209        4.244        4.292             48          97.440
32 A210        6.753        6.804             51        103.530
33 A211        5.001        5.058             57        115.710
34 A212        5.069        5.115             46          93.380
35 A213        3.107        3.115               8          16.240
36 A214        5.811        5.878             67        136.010
37 A215        6.131        6.191             60        121.800
38 A216        6.516        6.550             34          69.020
39 A217        4.660        4.776           116        245.392
40 A218        4.625        4.649             24          48.720
41 A219        7.023        7.076             53        107.590
42 A220        7.702        7.788             86        176.178
43 A221        4.706        4.783             77        156.446
44 A222        9.724        9.845           121        248.758
45 A223        4.104        4.162             58        118.284
46 A224        3.619        3.619             –                   –  
47 A301        5.589        5.628             39          79.170
48 A302        5.432        5.502             70        142.100
49 A303        4.331        4.382             51        104.448
50 A304        7.512        7.550             38          77.140
51 A305        6.943        7.117           174        368.088
52 A306        5.224        5.276             52        105.560
53 A307        5.312        5.332             20          40.600
54 A308        4.895        4.934             39          79.170
55 A309        4.978        5.064             86        175.328
56 A310        4.312        4.358             46          93.380
57 A311        4.568        4.606             38          77.140
58 A312        3.599        3.667             68        138.414
59 A313        4.890        4.918             28          56.840
60 A314        3.439        3.485             46          93.380
61 A315        5.257        5.306             49          99.470
62 A316        7.001        7.078             77        159.674
63 A317        5.919        5.990             71        146.408
64 A318        5.086        5.118             32          64.960
65 A319        6.790        6.872             82        166.936
66 A320        6.664        6.696             32          64.960
67 A321        4.155        4.193             38          77.140
68 A322        6.064        6.094             30          60.900
69 A323        5.495        5.551             56        113.680
70 A324        7.036        7.096             60        121.800
71 A401        5.002        5.039             37          75.110
72 A402        6.328        6.405             77        158.146
73 A403        5.810        5.873             63        127.890
74 A404        1.644        1.689             45          91.860
75 A405           828           862             34          69.020
76 A406        4.079        4.106             27          54.810
77 A407        4.123        4.139             16          32.480
78 A408        4.660        4.674             14          28.420
79 A409        4.417        4.439             22          44.660
80 A410        4.180        4.240             60        121.800
81 A411        4.782        4.803             21          42.630
82 A412        5.700        5.722             22          44.660
83 A413        4.498        4.564             66        134.218
84 A414        5.422        5.475             53        107.590
85 A415        6.809        6.903             94        192.112
86 A416        7.012        7.046             34          69.020
87 A417        4.034        4.068             34          69.020
88 A418        3.141        3.166             25          50.750
89 A419        4.371        4.401             30          60.900
90 A420        5.092        5.114             22          44.660
91 A421        3.801        3.838             37          75.110
92 A422        5.671        5.727             56        114.938
93 A423        6.440        6.478             38          77.140
94 A424        5.930        5.969             39          79.170
95 A501        4.727        4.751             24          48.720
96 A502        6.115        6.188             73        148.190
97 A503        4.721        4.751             30          60.900
98 A504        5.640        5.680             40          81.200
99 A505        6.679        6.709             30          60.900
100 A506        5.559        5.599             40          81.200
101 A507        5.476        5.532             56        113.680
102 A508        5.109        5.239           130        267.640
103 A509        6.033        6.059             26          52.780
104 A510        5.092        5.130             38          77.140
105 A511        6.386        6.464             78        158.544
106 A512        6.795        6.880             85        173.230
107 A513        5.168        5.230             62        126.676
108 A514        6.443        6.494             51        103.530
109 A515        5.296        5.334             38          77.140
110 A516        7.681        7.704             23          46.690
111 A517        6.529        6.566             37          75.110
112 A518        4.476        4.508             32          64.960
113 A519        5.354        5.442             88        179.524
114 A520        5.330        5.394             64        130.022
115 A521        4.056        4.078             22          44.660
116 A522        8.236        8.267             31          62.930
117 A523        3.677        3.754             77        156.446
118 A524        7.610        7.666             56        113.680
119 B101        4.492        4.578             86        175.328
120 B102        3.251        3.276             25          50.750
121 B103        4.107        4.146             39          79.170
122 B104        3.999        4.026             27          54.810
123 B105        6.193        6.245             52        105.560
124 B106        5.636        5.678             42          85.260
125 B107        3.856        3.915             59        119.770
126 B108        5.404        5.467             63        127.890
127 B109        5.120        5.160             40          81.200
128 B110        5.526        5.548             22          44.660
129 B111        6.390        6.484             94        192.112
130 B112        5.700        5.762             62        126.676
131 B113        6.016        6.135           119        244.562
132 B114        6.769        6.841             72        146.160
133 B115        5.830        5.864             34          69.020
134 B116        6.166        6.256             90        183.720
135 B117        5.777        5.823             46          93.380
136 B118        5.558        5.646             88        180.374
137 B119        5.926        6.008             82        166.936
138 B120        7.890        7.956             66        133.980
139 B121        4.258        4.289             31          62.930
140 B122        5.552        5.561               9          18.270
141 B123        5.736        5.768             32          64.960
142 B124        5.424        5.466             42          85.260
143 B125        5.712        5.811             99        202.602
144 B127        4.471        4.517             46          93.380
145 B201        6.020        6.075             55        111.650
146 B202        6.129        6.190             61        123.830
147 B203        5.894        5.951             57        115.710
148 B204        5.302        5.413           111        227.778
149 B205        5.092        5.166             74        150.220
150 B206        4.860        4.935             75        152.250
151 B207        6.353        6.390             37          75.110
152 B208        5.305        5.352             47          95.410
153 B209        4.548        4.572             24          48.720
154 B210        5.456        5.524             68        139.264
155 B211        6.412        6.454             42          85.260
156 B212        7.157        7.223             66        133.980
157 B213        7.025        7.119             94        192.962
158 B214        5.994        6.038             44          89.320
159 B215        6.430        6.483             53        107.590
160 B216        8.037        8.074             37          75.110
161 B217        6.140        6.230             90        183.720
162 B218        5.628        5.672             44          89.320
163 B219        4.113        4.167             54        109.892
164 B220        5.822        5.875             53        107.590
165 B221        6.569        6.619             50        101.500
166 B222        4.631        4.679             48          97.440
167 B223        4.868        4.955             87        177.426
168 B224        2.735        2.845           110        230.770
169 B225        7.087        7.128             41          83.230
170 B226        6.698        6.749             51        103.530
171 B227        3.831        3.883             52        105.560
172 B228        8.110        8.176             66        133.980
173 B230        2.414        2.435             21          42.630
174 B232        6.330        6.381             51        103.530
175 B301        7.709        7.748             39          79.170
176 B302        6.460        6.501             41          83.230
177 B303        7.494        7.583             89        182.472
178 B304        5.723        5.808             85        173.230
179 B305        3.748        3.813             65        131.950
180 B306        5.660        5.693             33          66.990
181 B307        6.898        6.944             46          93.380
182 B308        5.547        5.609             62        126.676
183 B309        6.189        6.224             35          71.050
184 B310        7.886        7.964             78        158.544
185 B311        5.695        5.734             39          79.170
186 B312        6.919        6.952             33          66.990
187 B313        7.418        7.455             37          75.110
188 B314        6.570        6.644             74        150.220
189 B315        6.336        6.407             71        144.130
190 B316        5.224        5.263             39          79.170
191 B317        4.950        5.016             66        133.980
192 B318        6.371        6.445             74        151.002
193 B319        5.925        5.992             67        136.010
194 B320        6.416        6.446             30          60.900
195 B321        4.368        4.443             75        152.250
196 B322        6.641        6.712             71        144.130
197 B323        5.794        5.887             93        190.014
198 B324        4.791        4.848             57        115.710
199 B325        4.976        5.010             34          69.020
200 B326        4.989        5.025             36          73.080
201 B327        4.381        4.434             53        107.794
202 B328        4.538        4.594             56        113.680
203 B330        6.200        6.295             95        194.210
204 B332        3.773        3.830             57        115.710
205 B401        5.038        5.108             70        142.610
206 B402        8.274        8.344             70        142.100
207 B403        3.801        3.858             57        115.710
208 B404        6.017        6.090             73        148.190
209 B405        7.894        7.921             27          54.810
210 B406        4.629        4.707             78        160.244
211 B407        4.664        4.706             42          86.416
212 B408        3.500        3.561             61        123.830
213 B409        5.079        5.123             44          89.320
214 B410        4.658        4.755             97        198.406
215 B411        4.286        4.352             66        134.218
216 B412        3.721        3.751             30          60.900
217 B413        4.888        4.960             72        146.806
218 B414        4.865        4.883             18          36.540
219 B415        5.245        5.295             50        101.500
220 B416        4.459        4.495             36          73.080
221 B417        6.875        6.934             59        119.770
222 B418        3.727        3.779             52        105.560
223 B419        4.610        4.649             39          79.272
224 B420        5.960        6.041             81        165.688
225 B421        5.887        6.020           133        273.934
226 B422        5.287        5.348             61        123.830
227 B423           971           993             22          44.660
228 B424        4.720        4.763             43          87.290
229 B425        4.964        4.998             34          69.020
230 B426        4.892        4.902             10          20.300
231 B427        6.829        6.895             66        135.918
232 B428        6.532        6.603             71        145.558
233 B430        5.171        5.201             30          60.900
234 B432        6.435        6.507             72        146.160
235 B501        5.756        5.796             40          81.200
236 B502        5.192        5.232             40          81.200
237 B503        4.604        4.652             48          98.154
238 B504        3.873        3.910             37          75.926
239 B505        3.969        4.063             94        193.812
240 B506        5.958        5.991             33          66.990
241 B507        4.273        4.328             55        111.990
242 B508        3.202        3.202             –                   –  
243 B509        4.989        5.048             59        119.770
244 B510        4.887        4.932             45          91.350
245 B511        3.840        3.899             59        119.770
246 B512        6.281        6.336             55        111.650
247 B513        5.405        5.436             31          62.930
248 B514        1.649        1.690             41          83.230
249 B515        6.365        6.431             66        134.218
250 B516        4.991        5.062             71        144.130
251 B517        5.828        5.919             91        186.668
252 B518        3.847        3.866             19          38.570
253 B519        3.905        3.929             24          48.720
254 B520        4.391        4.448             57        115.710
255 B521        6.252        6.307             55        111.650
256 B522        4.535        4.577             42          86.416
257 B523        4.402        4.460             58        118.284
258 B524        6.040        6.082             42          85.260
259 B525        6.200        6.240             40          81.200
260 B526        3.859        3.901             42          85.260
261 B527        5.618        5.676             58        119.134
262 B528        3.292        3.344             52        105.560
263 B530        5.338        5.396             58        117.740
264 B532        7.397        7.430             33          66.990
265 C301        4.359        4.403             44          89.320
266 C302        7.785        7.870             85        173.230
267 C303        6.304        6.369             65        131.950
268 C304        8.248        8.341             93        190.014
269 C305        4.811        4.842             31          62.930
270 C306        5.796        5.864             68        138.040
271 C307        7.160        7.238             78        158.544
272 C308        6.369        6.425             56        113.680
273 C309        6.845        6.918             73        149.754
274 C310        6.596        6.641             45          91.350
275 C311        6.322        6.379             57        116.186
276 C312        6.670        6.722             52        105.560
277 C313        6.599        6.667             68        138.040
278 C314        4.719        4.756             37          75.110
279 C315        5.312        5.361             49          99.470
280 C316        4.647        4.722             75        152.250
281 C317        6.069        6.186           117        240.366
282 C318        4.965        5.014             49          99.470
283 C319        6.068        6.118             50        101.500
284 C320        7.821        7.878             57        115.710
285 C322        6.563        6.605             42          85.260
286 C324        6.784        6.857             73        148.190
287 C401        6.448        6.513             65        131.950
288 C402        6.771        6.864             93        190.014
289 C403        6.461        6.511             50        101.500
290 C404        6.863        6.895             32          64.960
291 C405        4.647        4.714             67        136.316
292 C406        6.353        6.411             58        117.740
293 C407        5.697        5.779             82        166.936
294 C408        6.947        7.041             94        192.112
295 C409        4.744        4.787             43          87.664
296 C410        5.299        5.384             85        173.230
297 C411        5.849        5.970           121        248.758
298 C412        5.854        5.892             38          77.140
299 C413        3.962        4.001             39          79.170
300 C414        4.375        4.415             40          81.200
301 C415        5.689        5.756             67        136.010
302 C416        4.319        4.357             38          77.140
303 C417        5.383        5.451             68        138.040
304 C418        7.352        7.409             57        115.710
305 C419        6.076        6.138             62        125.860
306 C420        6.155        6.238             83        169.034
307 C422        5.922        5.973             51        103.598
308 C424        5.340        5.385             45          91.350
309 C501        5.883        5.922             39          79.170
310 C502        5.313        5.344             31          62.930
311 C503        6.115        6.175             60        121.800
312 C504        5.709        5.785             76        154.348
313 C505        4.560        4.581             21          42.630
314 C506        4.772        4.822             50        101.500
315 C507        5.978        6.030             52        105.560
316 C508        4.847        4.886             39          79.170
317 C509        6.039        6.100             61        125.428
318 C510        6.941        7.022             81        164.838
319 C511        5.027        5.085             58        119.134
320 C512        4.634        4.698             64        129.920
321 C513        5.262        5.296             34          69.020
322 C514        4.840        4.892             52        105.560
323 C515        6.555        6.619             64        129.920
324 C516        5.001        5.058             57        115.710
325 C517        7.767        7.838             71        144.130
326 C518        5.602        5.659             57        115.710
327 C519        6.042        6.093             51        103.530
328 C520        6.788        6.863             75        152.250
329 C522        5.588        5.623             35          71.050
330 C524        6.449        6.510             61        123.830
331 C601        6.456        6.512             56        113.680
332 C602        4.063        4.095             32          64.960
333 C603        3.632        3.707             75        152.250
334 C604        5.699        5.729             30          60.900
335 C605        4.354        4.410             56        113.680
336 C606        6.380        6.480           100        204.700
337 C607        6.094        6.153             59        119.770
338 C608        4.872        4.939             67        136.010
339 C609        5.864        5.934             70        142.100
340 C610        5.857        5.915             58        117.740
341 C611        6.381        6.406             25          50.750
342 C612        6.090        6.142             52        105.560
343 C613        3.604        3.644             40          81.200
344 C614        4.913        4.929             16          32.480
345 C615        5.281        5.331             50        101.500
346 C616        6.271        6.313             42          85.260
347 C617        6.135        6.194             59        119.770
348 C618        6.064        6.159             95        203.540
349 C619        5.020        5.097             77        156.446
350 C620        7.431        7.497             66        133.980
351 C622        4.857        4.889             32          64.960
352 C624        7.190        7.256             66        133.980
353 C701        5.595        5.622             27          54.810
354 C702        5.872        5.984           112        229.876
355 C703        6.678        6.770             92        188.766
356 C704        4.077        4.127             50        101.500
357 C705        6.317        6.360             43          87.290
358 C706        5.237        5.309             72        146.160
359 C707        6.931        6.983             52        105.560
360 C708        5.419        5.453             34          69.020
361 C709        5.762        5.814             52        105.560
362 C710        3.764        3.813             49          99.470
363 C711        4.923        4.991             68        139.264
364 C712        5.015        5.079             64        130.022
365 C713        7.082        7.124             42          85.260
366 C714        5.446        5.498             52        105.696
367 C715        5.286        5.343             57        115.710
368 C716        6.800        6.854             54        109.620
369 C717        5.748        5.858           110        225.680
370 C718        5.144        5.197             53        107.590
371 C719        6.458        6.519             61        123.830
372 C720        5.921        5.956             35          71.050
373 C722        7.041        7.091             50        101.500
374 C724        5.193        5.263             70        142.100
375 C801        6.339        6.396             57        115.710
376 C802        6.556        6.619             63        127.890
377 C803        5.332        5.376             44          89.320
378 C804        6.193        6.258             65        131.950
379 C805        5.392        5.469             77        156.446
380 C806        4.669        4.715             46          93.958
381 C807        6.910        6.957             47          95.410
382 C808        5.150        5.200             50        101.500
383 C809        7.295        7.345             50        101.500
384 C810        3.933        3.959             26          52.780
385 C811        4.710        4.783             73        148.190
386 C812        4.602        4.637             35          71.050
387 C813        4.549        4.596             47          95.410
388 C814        5.715        5.786             71        144.130
389 C815        4.109        4.140             31          62.930
390 C816        6.801        6.853             52        105.560
391 C817        4.657        4.691             34          69.020
392 C818        5.213        5.259             46          93.958
393 C819        6.093        6.145             52        105.560
394 C820        5.737        5.803             66        133.980
395 C822        4.714        4.732             18          36.540
396 C824        5.878        5.938             60        121.800
397 C901        5.782        5.864             82        168.636
398 C902        6.132        6.210             78        160.244
399 C903        3.462        3.518             56        114.088
400 C904        6.045        6.122             77        157.296
401 C905        4.539        4.602             63        128.774
402 C906        4.295        4.336             41          83.230
403 C907        3.779        3.803             24          48.720
404 C908        5.112        5.215           103        210.994
405 C909        5.950        6.041             91        186.668
406 C910        4.044        4.081             37          75.110
407 C911        6.931        7.014             83        169.034
408 C912        4.960        5.039             79        160.642
409 C913        6.420        6.485             65        131.950
410 C914        2.688        2.719             31          62.930
411 C915        5.256        5.384           128        274.636
412 C916        3.645        3.681             36          73.080
413 C917        6.595        6.652             57        115.710
414 C918        4.165        4.190             25          50.750
415 C919        4.418        4.461             43          87.290
416 C920        6.780        6.864             84        171.132
417 C922        3.907        3.954             47          95.410
418 C924        4.983        5.071             88        180.374

 

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.