Thông báo V/v địa chỉ website, mạng xã hội chính thống Ký túc xá thành phố Đà Nẵng

Các địa chỉ website, facebook, group zalo chính thống của KTX thành phố Đà Nẵng như sau:

  1. Website: http://ktxdn.vn/
  2. Facebook: https://www.facebook.com/ktxdn.vn/ (Ký túc xá thành phố Đà Nẵng)
  3. Group Zalo:

 

KTX PHÍA ĐÔNG

 

KTX PHÍA TÂY

https://zalo.me/g/xuxivf838

https://zalo.me/g/xotkgm079

Category: