Trang Liên hệ - Đóng góp ý kiến

Họ tên:*

Khu KTX*

Email*

Số điện thoại

Nội dung

Đường dây nóng...
0905.380.869 / 0983.010.166

Địa chỉ

 • Khu Đông: 14 Doãn Uẩn, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, ĐN
  Điện thoại: (0236) 3.955.579
 • Khu Tây: 08 Hà Văn Tính, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, ĐN
  Điện thoại: (0236) 3.772.579

Lãnh đạo KTX

 • Phòng Quản lý Ký túc xá sinh viên:
  (0236) 3.772. 579 / 955.579
  (0236) 3.562. 592
 • Quản lý điều hành:
  Ông Ngô Văn Tuấn
  0905.380.869

Khu Đông

 • Khu A: Phạm Anh:
  0901.138.579
 • Khu B: Nguyễn Thị Minh Tâm:
  0935.231.291
 • Khu C: Nguyễn Thị Ni Na:
  0122.7489.252

Khu Tây

 • Khu A: Cao Thị Lợi
  01219.434.346
 • Khu B: Đinh Thị Ngọc Liễu
  0932.570.388
 • Khu C: Huỳnh Thị Trà My
  0905.034.791
 • Khu D: Châu Hoàng Bảo Trung:
  0934.855.575
 • Khu E, F: Trần Văn Ngôn
  0905.138.817

Khu Đông

Trần Mạnh Hà: 0903.522.775

Khu Tây

Nguyễn Thanh Hiệp: 0905.887.758