Thông báo V/v Đóng cổng 02 khu KTX phía Đông và phía Tây kể từ 8 giờ 00 phút ngày 16/8/2021 đến 8 giờ 00 ngày 23/8/2021

          Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 về việc Bổ sung và điểu chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Trong đó dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”, không được di chuyển đi lại ngoài đường; thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà; mọi người không được di chuyển ra vào thành phố, kể từ 8 giờ 00 phút ngày 16/8/2021 đến 8 giờ 00 ngày 23/8/2021.

          Ký túc xá thành phố Đà Nẵng Thông báo: Sẽ thực hiện đóng cổng 02 khu KTX phía Đông và phía Tây kể từ 8 giờ 00 phút ngày 16/8/2021 đến 8 giờ 00 ngày 23/8/2021, sinh viên không được phép ra vào KTX trong thời gian này. Trừ một số trường hợp theo Điều 2 của Quyết định này.

          Ký túc xá đề nghị tất cả các sinh viên nâng cao tinh thần phòng chống dịch, khai báo y tế theo quy định, luôn thực hiện “Thông điệp 5K” để chủ động phòng, chống dịch, giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cho những người xung quanh.

Trong thời gian 07 ngày áp dụng biện pháp nêu trên, dịch vụ căn tin KTX có phục vụ bán cơm cho các bạn sinh viên trong KTX.

          Trong giai đoạn khó khăn này, rất mong tất cả các bạn cùng đồng lòng, chia sẻ và chung tay cùng KTX, cùng chính quyền thành phố thực hiện tốt các giải pháp về phòng chống dịch trong 07 ngày sắp tới vì mục tiêu chung, vì một thành phố khỏe mạnh, vì sức khỏe của bản thân mình và những người thân yêu.

Category: