Danh sách sinh viên hết hạn lưu trú KTX tháng 01/2019 (tính đến 20/01/2019)

Danh sách sinh viên hết hạn tháng 01/2019 (tính đến 20/01/2019)

Sinh viên có tên trong danh sách hết hạn lưu trú. Đề nghị các em khẩn trương liên hệ văn phòng để nộp phí lưu trú. Nếu để quá hạn KTX sẽ xử lý theo qui định.

Trường hợp ở xa có thể nộp phí qua tài khoản ngân hàng. Xem hướng dẫn tại đây: http://ktxdn.vn/nop-phi-qua-tai-khoan-ngan-hang/

TT Phòng Họ tên Trường Ngày hết hạn Bao phòng/ghép
1 A112 Võ Thị Hoài Nguyên Đại Học Duy Tân 23/01/2019 Ở ghép
2 A115 Lê Thị Hiền Đại Học FPT 25/01/2019 Ở ghép
3 A207 Phan Thị Hiền Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 17/01/2019 Ở ghép
4 A211 Vũ Thị Hương Giang Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 24/01/2019 Ở ghép
5 A211 Nguyễn Quỳnh Nhi Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 27/01/2019 Ở ghép
6 A215 Nguyễn Thị Hồng Nhung Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 19/01/2019 Bao phòng
7 A215 Trương Thị Thu Sương Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 19/01/2019 Bao phòng
8 A218 Võ Thị Lệ Bình Cao Đẳng FPT 18/01/2019 Ở ghép
9 A218 Phan Thị Thu Thảo Cao Đẳng FPT 02/01/2019 Ở ghép
10 A218 Nguyễn Thị Ước Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 16/01/2019 Ở ghép
11 A219 Đỗ Thị Hoàng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 18/01/2019 Ở ghép
12 A223 Biện Thị Dung Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 17/01/2019 Ở ghép
13 A301 Lê Thị Phương Nga Đại Học Duy Tân 28/01/2019 Bao phòng
14 A301 Bùi Trà Uyên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 28/01/2019 Bao phòng
15 A303 Bùi Thị Mân Đại Học Duy Tân 18/01/2019 Bao phòng
16 A303 Võ Thị Thanh Thùy Đại Học Duy Tân 18/01/2019 Bao phòng
17 A304 Cao Thị Mai Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 04/01/2019 Ở ghép
18 A304 Dương Thị Hoa Sen Đại Học Duy Tân 22/01/2019 Ở ghép
19 A304 Trần Hải Thanh Trà Đại Học Duy Tân 06/01/2019 Ở ghép
20 A305 Nguyễn Thị Hồng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 16/01/2019 Bao phòng
21 A305 Hoàng Phan Vĩnh Phước Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 16/01/2019 Bao phòng
22 A307 Huỳnh Thị Thúy Kiều Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch 26/01/2019 Ở ghép
23 A307 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh Đại Học Duy Tân 20/01/2019 Ở ghép
24 A307 Nguyễn Bảo Ngọc Đại Học Duy Tân 26/01/2019 Ở ghép
25 A307 Lê thị Thúy Phụng Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 01/01/2019 Ở ghép
26 A307 Nguyễn Thị Phương Thảo Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 19/01/2019 Ở ghép
27 A308 Đặng Thị Ngọc Diệp Đại Học Duy Tân 29/01/2019 Ở ghép
28 A308 Nguyễn Thị Hải Lý Đại Học Duy Tân 29/01/2019 Ở ghép
29 A309 Nguyễn Thị Ngân Đại Học Duy Tân 16/01/2019 Ở ghép
30 A314 Phạm Thị Mỹ Duyên Đại Học Duy Tân 23/01/2019 Ở ghép
31 A316 Nguyễn Thị Dung Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
32 A316 Lê Thị Thùy Hương Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
33 A316 Phan Huỳnh Ly Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
34 A316 Nguyễn Thị Phương Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
35 A319 Huỳnh Thị Diễm Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 26/01/2019 Ở ghép
36 A319 Nguyễn Thị Thu Hà Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 05/01/2019 Ở ghép
37 A319 Nguyễn Thị Thuận Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Ở ghép
38 A320 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Đại Học Duy Tân 19/01/2019 Ở ghép
39 A325 Nguyễn Thị Khánh Ly Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẵng 19/01/2019 Ở ghép
40 A401 Nguyễn Trần Phú Bảo Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Bao phòng
41 A401 Nguyễn Đình Dũng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Bao phòng
42 A401 Nguyễn Bá Sơn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Bao phòng
43 A407 Lê Vinh Dự Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Ở ghép
44 A407 Lương Công Đức Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Ở ghép
45 A407 Lộc Phi Hậu Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Ở ghép
46 A407 Cù Tài Lộc Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Ở ghép
47 A417 Võ Thị Ý Nhi Đại Học Duy Tân 26/01/2019 Ở ghép
48 A424 Hồ Thị Thu Hiền Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 15/01/2019 Bao phòng
49 A424 Bùi Thị Thanh Huyền Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 15/01/2019 Bao phòng
50 A424 Võ Thị Thùy Trang Đại Học Duy Tân 15/01/2019 Bao phòng
51 A424 Nguyễn Thị Yên Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 15/01/2019 Bao phòng
52 A501 Trần Quế Tý Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Ở ghép
53 A501 Đặng Trung Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 24/01/2019 Ở ghép
54 A502 Tống Phước Ninh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Bao phòng
55 A502 Võ Văn Nghĩa Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Bao phòng
56 A502 Nguyễn Hoàng Phi Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Bao phòng
57 A515 Võ Hoàng Tin Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 10/01/2019 Ở ghép
58 A515 Nguyễn Văn Thuần Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 19/01/2019 Ở ghép
59 A517 Lại Văn Quốc Tuấn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 06/01/2019 Ở ghép
60 A523 Nguyễn Vũ Tri Hưng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 13/01/2019 Bao phòng
61 A523 Phạm Anh Phúc Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 13/01/2019 Bao phòng
62 A523 Võ Bá Phúc Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 13/01/2019 Bao phòng
63 A523 Võ Bá Thịnh Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 13/01/2019 Bao phòng
64 B104 Bùi Thị Kim Ngân Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
65 B104 Châu Thị Quyên Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
66 B118 Thái Thị Hiền Đại Học Duy Tân 20/01/2019 Ở ghép
67 B118 Trần Thị Thu Hiền Đại Học Duy Tân 23/01/2019 Ở ghép
68 B122 Hoàng Thị Kim Phương Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
69 B122 Nguyễn Hoàng Hoài Tuyền Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
70 B203 Lưu Thị Kim Linh Đại Học Duy Tân 30/01/2019 Bao phòng
71 B203 Võ THỊ TÚ Nhi Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 30/01/2019 Bao phòng
72 B203 Phạm Lê Kiều Oanh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 30/01/2019 Bao phòng
73 B203 Hoàng Thị Thương Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch 30/01/2019 Bao phòng
74 B203 Võ Thị Trinh Đại Học Duy Tân 30/01/2019 Bao phòng
75 B208 Nguyễn Thị Anh Đại Học Duy Tân 26/01/2019 Bao phòng
76 B208 Trần Thị Hồng Vân Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
77 B208 Đặng Thị Yến Đại Học Duy Tân 26/01/2019 Bao phòng
78 B218 Trần Thị Ngọc Ánh Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
79 B218 Trần Thị Mỹ Duyên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
80 B219 Dương Thị Lan Chi Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Ở ghép
81 B219 Lê Thị Hiếu Đại Học Duy Tân 21/01/2019 Ở ghép
82 B219 Trần Thị Mỹ Nương Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẵng 21/01/2019 Ở ghép
83 B219 Cao Thị Như Quỳnh Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẵng 21/01/2019 Ở ghép
84 B304 Phan Thị Ánh Nhi Đại Học Duy Tân 20/01/2019 Ở ghép
85 B312 Phạm Phương Linh Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
86 B312 Nguyễn Thị Lâm Oanh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
87 B312 Lê Thị Thùy Trang Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
88 B315 Tôn Nữ Nhất Bình Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 16/01/2019 Bao phòng
89 B315 Lê Thị Thu Hiền Đại Học Duy Tân 16/01/2019 Bao phòng
90 B315 Nguyễn Thị Kim Tuyến Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 16/01/2019 Bao phòng
91 B316 Hà Kiều Anh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Ở ghép
92 B319 Lê Hoàng Thanh Thảo Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Ở ghép
93 B405 Trần Thị Hồng Ánh Đại Học Duy Tân 25/01/2019 Bao phòng
94 B405 Lê Xuân Đến Đại Học Duy Tân 25/01/2019 Bao phòng
95 B405 Lương Huỳnh Ny Đại Học Duy Tân 25/01/2019 Bao phòng
96 B405 Võ Ngọc Tâm Thanh Đại Học Duy Tân 25/01/2019 Bao phòng
97 B409 Nguyễn Ngọc Luyến Đại Học Duy Tân 16/01/2019 Ở ghép
98 B409 Huỳnh Thị Mỹ Quyên Đại Học Duy Tân 16/01/2019 Ở ghép
99 B410 Trương Thị Loan Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 27/01/2019 Bao phòng
100 B410 Phùng Thị Vân Đại Học Duy Tân 27/01/2019 Bao phòng
101 B410 Đỗ Thị Tường Vi Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 27/01/2019 Bao phòng
102 B410 Trần Thị Duyên Xuân Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 27/01/2019 Bao phòng
103 B411 Trần Thị Thúy Hiền Đại Học Duy Tân 17/01/2019 Bao phòng
104 B411 Phạm Thị Ngọc Huyền Cao Đẳng Phương Đông 17/01/2019 Bao phòng
105 B411 Phạm Như Ngà Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 17/01/2019 Bao phòng
106 B411 Phan Mai Sương Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 17/01/2019 Bao phòng
107 B411 Nguyễn Thị Tâm Thuận Đại Học Duy Tân 17/01/2019 Bao phòng
108 B413 Nguyễn Thị Hường Đại Học Duy Tân 20/01/2019 Bao phòng
109 B413 Lê Phan Phụng Tiên Đại Học Duy Tân 20/01/2019 Bao phòng
110 B417 Trần Thị Hà My Đại Học Duy Tân 25/01/2019 Bao phòng
111 B417 Phan Thị Hồng Ngọc Đại Học Duy Tân 25/01/2019 Bao phòng
112 B417 Phan Thị Tố Uyên Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
113 B419 Đặng Thị Thu Hiền Đại Học Duy Tân 22/01/2019 Bao phòng
114 B419 Dương Thị Hoài Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Bao phòng
115 B419 Lê Thị Anh Thư Đại Học Duy Tân 22/01/2019 Bao phòng
116 B422 Lê Thị Chinh Đại Học Duy Tân 14/01/2019 Ở ghép
117 B422 Võ Hoài Thu Đại Học Duy Tân 25/01/2019 Ở ghép
118 B423 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
119 B423 Trần Thị Tiểu My Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
120 B423 Trần Thị Minh Thùy Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
121 B423 Lưu Thị Uyên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
122 B504 Đỗ Anh Dũng Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Bao phòng
123 B504 Ngô Đắc Quang Duy Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Bao phòng
124 B504 Đỗ Anh Nguyên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
125 B505 Phạm Hoàng Thiện Đại Học Duy Tân 13/01/2019 Ở ghép
126 B507 Nguyễn Hữu Đạt Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Bao phòng
127 B507 Trần Quốc Huy Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Bao phòng
128 B507 Hồ Đình Luân Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Bao phòng
129 B508 Trần Văn Linh Đại Học Duy Tân 17/01/2019 Ở ghép
130 B516 Bùi Văn Minh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Ở ghép
131 B517 Lê Viết Luân Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Ở ghép
132 B517 Huỳnh Ngọc Thiện Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Ở ghép
133 B519 Nguyễn Văn Toản Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
134 B519 Đinh Văn Tùng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
135 B520 Nguyễn Tấn Tú Đại Học Duy Tân 23/01/2019 Ở ghép
136 B525 Dương Ngọc Hiếu Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Bao phòng
137 B525 Nguyễn Quang Huy Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Bao phòng
138 B525 Trần Vũ Đăng Khoa Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Bao phòng
139 B525 Nguyễn Viết Việt Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Bao phòng
140 B527 Hoàng Minh Quân Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Bao phòng
141 B527 Trần Hồ Ngọc Sơn Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Bao phòng
142 B527 Ngô Đình Tuấn Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Bao phòng
143 B527 Phạm Tiến Thành Cao Đẳng FPT 23/01/2019 Bao phòng
144 C105 Nguyễn Thị Hồng Linh Đại Học Duy Tân 24/01/2019 Bao phòng
145 C105 Phạm Thị Hà Nhi Đại Học Duy Tân 24/01/2019 Bao phòng
146 C111 Huỳnh Thị Phương Anh Cao Đẳng FPT 20/01/2019 Bao phòng
147 C111 Trần Thị Thu Hà Cao Đẳng FPT 20/01/2019 Bao phòng
148 C111 Nguyễn Thị Thu Hoài Cao Đẳng FPT 20/01/2019 Bao phòng
149 C111 Lương Thị Thùy Vy Cao Đẳng FPT 20/01/2019 Bao phòng
150 C115 Nguyễn Thị Linh Huệ Đại Học Duy Tân 03/01/2019 Ở ghép
151 C118 Nguyễn Thái Quyên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
152 C118 Lê Thị Thanh Quỳnh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
153 C118 Nguyễn Thị Như Quỳnh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
154 C118 Dương Thị Hoài Tâm Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
155 C119 Nguyễn Thị Bình Nhi Cao Đẳng FPT 27/01/2019 Ở ghép
156 C119 Trịnh Thị Thu Thảo Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 03/01/2019 Ở ghép
157 C119 Nguyễn Thị Tường Vi Đại Học Duy Tân 13/01/2019 Ở ghép
158 C120 Nguyễn Thụy Thủy Tiên Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 06/01/2019 Bao phòng
159 C120 Phan Thị Thùy Trang Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẵng 06/01/2019 Bao phòng
160 C120 Bùi Thị Phương Trinh Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẵng 06/01/2019 Bao phòng
161 C120 Trương Thị Tường Vy Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẵng 06/01/2019 Bao phòng
162 C213 Lê Thị Diệu Hoa Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 27/01/2019 Bao phòng
163 C213 Nguyễn Thị Kim Hoa Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 27/01/2019 Bao phòng
164 C213 Trần Thị Thanh Phúc Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 27/01/2019 Bao phòng
165 C213 Phạm Thị Hải Yến Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 27/01/2019 Bao phòng
166 C214 Nguyễn Thị Minh Thư Đại Học Duy Tân 20/01/2019 Ở ghép
167 C218 Phan Thị Hiếu Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẵng 23/01/2019 Ở ghép
168 C222 Trần Thị Ngọc Hà Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 16/01/2019 Ở ghép
169 C222 Trần Thị Mỹ Hằng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 16/01/2019 Ở ghép
170 C222 Nguyễn Thị Thanh Tâm Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 17/01/2019 Ở ghép
171 C222 Dương Thị Thanh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 27/01/2019 Ở ghép
172 C222 Huỳnh Thị Thương Đại Học Duy Tân 26/01/2019 Ở ghép
173 C224 Hồ Thị Nhật Hảo Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
174 C224 Hồ Thanh Hoài Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
175 C224 Nguyễn Thị Hồng Nhật Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
176 C225 Lê Thị thùy Dung Đại Học Duy Tân 13/01/2019 Bao phòng
177 C225 Đậu Thị Hương Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 13/01/2019 Bao phòng
178 C225 Trần Thị Ngọc Trâm Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch 13/01/2019 Bao phòng
179 C304 Trần Thị Hương Đại Học Duy Tân 19/01/2019 Bao phòng
180 C304 Nguyễn Minh Kiều Cao Đẳng FPT 19/01/2019 Bao phòng
181 C304 Cao Thị Trà Mi Đại Học FPT 19/01/2019 Bao phòng
182 C309 Lê Nguyên Hậu Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 19/01/2019 Bao phòng
183 C309 Phan Thị Hải Hòa Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 19/01/2019 Bao phòng
184 C310 Lê Phan Quỳnh Như Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
185 C310 Nguyễn Thị Trâm Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
186 C310 Phạm Trần Bảo Trân Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
187 C310 Ngô Hoàng Nhật Vy Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
188 C317 Phan Thảo Ly Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 14/01/2019 Ở ghép
189 C317 Đặng Thị Mơ Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 14/01/2019 Ở ghép
190 C320 Lê Kim Ngọc Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Bao phòng
191 C320 Lê Thị Diễm Quỳnh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Bao phòng
192 C323 Nguyễn Mai Hạnh Cao Đẳng FPT 20/01/2019 Ở ghép
193 C323 Huỳnh Thị Mỹ Năm Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Ở ghép
194 C325 Trần Thị Thu Hiền Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Bao phòng
195 C325 Nguyễn Thị Thiên Hương Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Bao phòng
196 C325 Trần Thị Liên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Bao phòng
197 C402 Nguyễn Thế Công Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Bao phòng
198 C402 Ngô Văn Nam Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Bao phòng
199 C402 Nguyễn Văn Tuệ Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Bao phòng
200 C402 Thiều Văn Thành Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Bao phòng
201 C417 Vy Trung Kiên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Ở ghép
202 C508 Nguyễn Ngọc Ánh Cao Đẳng FPT 08/01/2019 Ở ghép
203 C508 Dương Quang Quân Đại Học Duy Tân 27/01/2019 Ở ghép
204 D107 Ung Ngọc Bảo Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Bao phòng
205 D107 Lưu Anh Khang Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Bao phòng
206 D107 Đoàn Quang Tuấn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Bao phòng
207 D116 Đinh Duy Phong Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 08/01/2019 Bao phòng
208 D116 Trần Thanh Quý Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 08/01/2019 Bao phòng
209 D116 Lê Quang Vinh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 08/01/2019 Bao phòng
210 D117 Nguyễn Chí Thiện Đại Học Duy Tân 04/01/2019 Ở ghép
211 D119 Trương Huỳnh Công Tường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 04/01/2019 Ở ghép
212 D119 Phạm Phú Vỹ Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 14/01/2019 Ở ghép
213 D124 Phạm Đức Dũng Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 17/01/2019 Bao phòng
214 D202 Nguyễn Văn Anh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 08/01/2019 Ở ghép
215 D202 Lê Quang Hiển Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 26/01/2019 Ở ghép
216 D202 Nguyễn Văn Long Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 14/01/2019 Ở ghép
217 D202 Nguyễn Thịnh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 06/01/2019 Ở ghép
218 D203 Nguyễn Minh Hiếu Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 30/01/2019 Bao phòng
219 D203 Nguyễn Viết Long Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 30/01/2019 Bao phòng
220 D203 Lê Tấn Vinh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 30/01/2019 Bao phòng
221 D207 Nguyễn Thanh Đức Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Bao phòng
222 D207 Vương Thái Long Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Bao phòng
223 D207 Lê Anh Tuấn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Bao phòng
224 D210 Đặng Hoàn Tiến Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Bao phòng
225 D210 Lê Đình Tuấn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Bao phòng
226 D210 Nguyễn Hoàng Thiện Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Bao phòng
227 D211 Trần Hữu Huy Thông Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Ở ghép
228 D216 Nguyễn Đình Linh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 27/01/2019 Bao phòng
229 D216 Nguyễn Thế Long Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Bao phòng
230 D216 Nguyễn Ngọc sỹ Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 27/01/2019 Bao phòng
231 D216 Nguyễn Văn Thắng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Bao phòng
232 D220 Trần Như Sang Đại Học Duy Tân 12/01/2019 Ở ghép
233 D304 Trương Văn Hiến Chương Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 08/01/2019 Bao phòng
234 D304 Phan Công Minh Triết Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 08/01/2019 Bao phòng
235 D305 Huỳnh Đức Quang Huy Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 12/01/2019 Bao phòng
236 D305 Trương Đình Thành Nguyên Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 12/01/2019 Bao phòng
237 D310 Lê Anh Đào Cao Đẳng Việt Úc 01/01/2019 Ở ghép
238 D310 Trần Hữu Hiếu Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 11/01/2019 Ở ghép
239 D310 Đặng Quang To Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 26/01/2019 Ở ghép
240 D315 Nguyễn Thanh Phong Cao Đẳng FPT 20/01/2019 Ở ghép
241 D315 Đặng Bá Thiện Thành Cao Đẳng Việt Úc 20/01/2019 Ở ghép
242 D316 Trần Duy Điền Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 27/01/2019 Ở ghép
243 D316 Dương Thế Kiệt Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 27/01/2019 Ở ghép
244 D316 Đoàn Trọng Nghĩa Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 27/01/2019 Ở ghép
245 D316 Phạm Văn Phúc Cao Đẳng FPT 27/01/2019 Ở ghép
246 D316 Bạch Văn Tài Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 27/01/2019 Ở ghép
247 D325 Trần Ngọc Anh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
248 D325 Bùi Anh Huy Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
249 D325 Nguyễn Hà Như Vũ Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
250 D405 Huỳnh Bá Dân Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 12/01/2019 Bao phòng
251 D405 Võ Dưỡng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 12/01/2019 Bao phòng
252 D405 Nguyễn Thanh Sơn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 12/01/2019 Bao phòng
253 D405 Phạm Thế Tâm Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 12/01/2019 Bao phòng
254 D411 Hoàng Đình Chiến Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
255 D411 Đặng Đức Hùng Đại Học Duy Tân 24/01/2019 Bao phòng
256 D411 Nguyễn Trung Quang Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải 2 24/01/2019 Bao phòng
257 D411 Nguyễn Minh Trung Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 24/01/2019 Bao phòng
258 D412 Nguyễn Đình Hoàng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 18/01/2019 Ở ghép
259 D412 Hồ Đắc Phước Đại Học Duy Tân 22/01/2019 Ở ghép
260 D425 Nguyễn Lương Tuấn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
261 D425 Trương Công Tuấn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
262 D427 Lê Tấn Quang Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 18/01/2019 Bao phòng
263 D427 Phan Xuân Vinh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 18/01/2019 Bao phòng
264 D501 Võ Văn Kiên Trung Cấp Ý Việt 23/01/2019 Bao phòng
265 D501 Nguyễn Hữu Anh Quốc Trung Cấp Ý Việt 23/01/2019 Bao phòng
266 D502 Nguyễn Thế Hoàng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 01/01/2019 Ở ghép
267 D505 Võ Nguyễn Minh Hiểu Đại Học Duy Tân 07/01/2019 Ở ghép
268 D507 Nguyễn Đình Tuấn Thủy Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Ở ghép
269 D511 Lê Minh Chiến Cao Đẳng Nghề Số 5 10/01/2019 Bao phòng
270 D511 Phan Thành Đạt Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 10/01/2019 Bao phòng
271 D511 Nguyễn Quang Đức Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 10/01/2019 Bao phòng
272 D511 Nguyễn Quốc Hùng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 10/01/2019 Bao phòng
273 D511 Nguyễn Quốc Mạnh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 10/01/2019 Bao phòng
274 D515 Nguyễn Hữu Bính Giáp Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 23/01/2019 Ở ghép
275 D515 Nguyễn Viết Huỳnh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Ở ghép
276 D515 Nguyễn Khắc Hưng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Ở ghép
277 D515 Lê Văn Thành Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Ở ghép
278 D518 Tăng Thế Dương Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 17/01/2019 Bao phòng
279 D518 Nguyễn Khắc Cao Kỳ Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 17/01/2019 Bao phòng
280 D518 Trần Văn Khánh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 17/01/2019 Bao phòng
281 D518 Nguyễn Văn Vũ Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 17/01/2019 Bao phòng
282 D521 Lê Văn Hùng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 08/01/2019 Ở ghép
283 D521 Trần Quang Vinh Đại Học Duy Tân 23/01/2019 Ở ghép
284 E105 Lê Viết Quốc Duy Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Bao phòng
285 E105 Phạm Văn Hiền Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Bao phòng
286 E105 Phan Tú Tài Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Bao phòng
287 E110 Trần Văn Linh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
288 E110 Lê Quang Nam Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
289 E110 Phạm Long Nhật Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
290 E110 Trần Công Quân Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
291 E112 Võ Lê Duy Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
292 E112 Phan Văn Quốc Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
293 E112 Phạm Văn Thiện Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Bao phòng
294 E115 Đào Đăng An Cao Đẳng FPT 13/01/2019 Bao phòng
295 E115 Trần Thái Sơn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 13/01/2019 Bao phòng
296 E207 Võ Đại Huy Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Bao phòng
297 E207 Phạm Văn Nghĩa Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 22/01/2019 Bao phòng
298 E304 Nguyễn Đình Hoàng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 19/01/2019 Bao phòng
299 E304 Nguyễn Đình Vũ Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 19/01/2019 Bao phòng
300 E312 Lê Tuấn Anh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 16/01/2019 Bao phòng
301 E312 Hàng Quốc Đạt Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 16/01/2019 Bao phòng
302 E312 Võ Hoàng Nguyên Phương Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 16/01/2019 Bao phòng
303 E313 Trần Văn Đức Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 16/01/2019 Bao phòng
304 E313 Bùi Hữu Hòa Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 16/01/2019 Bao phòng
305 E317 Triệu Đức Tông Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 10/01/2019 Bao phòng
306 E317 Trần Văn Thức Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 10/01/2019 Bao phòng
307 E501 Trần Trọng Đức Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 29/01/2019 Bao phòng
308 E501 Hoàng Nguyên Phước Hiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 29/01/2019 Bao phòng
309 E503 Nguyễn Công Nam Hoàng Đại Học Mở Hà Nội 15/01/2019 Ở ghép
310 E503 Vũ Quyết Bảo Long Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Ở ghép
311 E506 Nguyễn Khải Duy Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
312 E506 Nguyễn Phan Thuận Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
313 F106 Lê Vạn Niên Đại Học Duy Tân 25/01/2019 Ở ghép
314 F107 Trần Thiên Kiệt Đại Học Duy Tân 12/01/2019 Ở ghép
315 F107 Nguyễn Tăng Tấn Tài Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 14/01/2019 Ở ghép
316 F120 Trần Phan Tuấn Kiệt Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
317 F120 Võ Văn Khánh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
318 F120 Phan Văn Tấn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
319 F120 Trần Phan Bảo Trung Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 23/01/2019 Bao phòng
320 F201 Bùi Nguyễn Công Giang Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 12/01/2019 Bao phòng
321 F201 Phạm Hồng Lâm Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 12/01/2019 Bao phòng
322 F201 Trần Quang Linh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 12/01/2019 Bao phòng
323 F202 Đoàn Ngọc Phú Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 14/01/2019 Ở ghép
324 F202 Nguyễn Văn Phương Đại Học Duy Tân 25/01/2019 Ở ghép
325 F208 Ngô Quang Khải Đại Học Duy Tân 23/01/2019 Ở ghép
326 F209 Nguyễn Tấn Dũng Đại Học Duy Tân 23/01/2019 Ở ghép
327 F212 Lê Hồng Được Đại Học Duy Tân 26/01/2019 Ở ghép
328 F219 Lê Văn Tài Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 29/01/2019 Ở ghép
329 F302 Nguyễn Ngọc Tấn Minh Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 25/01/2019 Ở ghép
330 F316 Đinh Công Luân Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 19/01/2019 Bao phòng
331 F316 Huỳnh Tấn Phát Đại Học Duy Tân 19/01/2019 Bao phòng
332 F316 Lê Thanh Quý Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 19/01/2019 Bao phòng
333 F415 Bùi Trung Hiếu Đại Học Duy Tân 29/01/2019 Ở ghép
334 F415 Nguyễn Trường Sơn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Ở ghép
335 F417 Huỳnh Quốc Bảo Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
336 F417 Hoàng Nguyên Luật Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
337 F417 Nguyễn Thanh Thảo Đại Học Duy Tân 25/01/2019 Bao phòng
338 F418 Nguyễn Trung Anh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 13/01/2019 Bao phòng
339 F418 Phạm Ngọc Hải Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 13/01/2019 Bao phòng
340 F418 Nguyễn Đức Lộc Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 13/01/2019 Bao phòng
341 F418 Nguyễn Anh Tuấn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 13/01/2019 Bao phòng
342 F418 Phạm Văn Thuyết Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 13/01/2019 Bao phòng
343 F419 Hồ Ngọc Hùng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
344 F419 Nguyễn Duy Viễn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
345 F422 Nguyễn Mạnh Cường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
346 F422 Nguyễn Ngọc Huy Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
347 F422 Nguyễn Văn Ninh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
348 F422 Trần Đình Quang Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Bao phòng
349 F509 Nguyễn Hưởng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 07/01/2019 Bao phòng
350 F509 Nguyễn Văn Ly Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 07/01/2019 Bao phòng
351 F521 Nguyễn Văn Cường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 26/01/2019 Ở ghép
352 F521 Nguyễn Văn Minh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 25/01/2019 Ở ghép
353 F525 Trần Hồng Đức Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 21/01/2019 Ở ghép
354 F525 Bùi Thanh Long Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Ở ghép
355 F525 Trần Hữu Phục Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Ở ghép
356 F525 Phan Nguyễn Nhật Tân Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 20/01/2019 Ở ghép
357 F525 Bùi Quốc Thịnh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 21/01/2019 Ở ghép
358 F525 Phạm Văn Trường Đại Học Duy Tân 21/01/2019 Ở ghép
359 F525 Phạm Văn Trường Đại Học Duy Tân 21/01/2019 Ở ghép
TT Phòng Họ và tên Trường Ngày hết hạn Ở ghép/Bao phòng
1 A106 Phan Nguyên Lộc Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 16-01-2019 Ở ghép
2 A112 Phạm Duy Trí Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 16-01-2019 Ở ghép
3 A113 Lâm Thanh Sang Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 07-01-2019 Ở ghép
4 A113 Đỗ Công Luận Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 04-01-2019 Ở ghép
5 A202 Vũ Quốc Dương Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng 22-01-2019 Ở ghép
6 A203 Võ Phi Hùng Đại Học Duy Tân 24-01-2019 Ở ghép
7 A301 Nguyễn Trọng Hiệp Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 17-01-2019 Ở ghép
8 A302 Phạm Long Nhật Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 13-01-2019 Ở ghép
9 A307 Đỗ Văn Cúc Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 18-01-2019 Ở ghép
10 A310 Trần Mạnh Giao Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 17-01-2019 Ở ghép
11 A312 Lê Văn Tùng Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 17-01-2019 Ở ghép
12 A313 Nguyễn Gia Phong Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 10-01-2019 Ở ghép
13 A408 Bùi Đức Vị Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 12-01-2019 Ở ghép
14 A408 Bùi Đức Nghĩa Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 12-01-2019 Ở ghép
15 A410 Đinh Công Viên Đại Học Đông Á 16-01-2019 Ở ghép
16 A508 Phạm Vũ Trường Đại Học Duy Tân 19-01-2019 Ở ghép
17 A508 Nguyễn Thành Lam Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng 19-01-2019 Ở ghép
18 A509 Nguyễn Doãn Hoàng Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 19-01-2019 Ở ghép
19 A520 Hồ Xuân Phúc Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 19-01-2019 Ở ghép
20 A521 Dương Gia Bảo Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng 20-01-2019 Ở ghép
21 A521 Nguyễn Ngọc Tâm Đại Học Duy Tân 04-01-2019 Ở ghép
22 A523 Trịnh Đình Nam Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 17-01-2019 Ở ghép
23 B115 Phan Thị Mỹ Quỳnh Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 23-01-2019 Ở ghép
24 B203 Lê Thị Tâm Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 22-01-2019 Ở ghép
25 B220 Nguyễn Ngọc Trâm Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 09-01-2019 Ở ghép
26 B230 Tạ Thị Thảo Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 17-01-2019 Ở ghép
27 B311 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 15-01-2019 Ở ghép
28 B313 Võ Thị Ánh Nguyệt Cao Đẳng Phương Đông 24-01-2019 Ở ghép
29 B408 Phan Quốc Hùng Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 24-01-2019 Ở ghép
30 B411 Trần Ngọc Mậu Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 22-01-2019 Bao phòng
31 B411 Nguyễn Sơn Tùng Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 22-01-2019 Bao phòng
32 B411  Trần Văn Hải Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 22-01-2019 Bao phòng
33 B420 Bùi Đa Ni Ên Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng 07-01-2019 Ở ghép
34 B424 Trương Văn Hà Đại Học Duy Tân 16-01-2019 Ở ghép
35 B428 Ksor Man Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 23-01-2019 Ở ghép
36 B432 A Điểu Đại Học Đông Á 20-01-2019 Ở ghép
37 B432 Đậu Công Văn Cao Đẳng Phương Đông 21-01-2019 Ở ghép
38 B519 Bùi Tấn Viễn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 19-01-2019 Ở ghép
39 B519 Lê Quang Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 19-01-2019 Ở ghép
40 B523 Trịnh Văn Chung Hướng Nghiệp Á Âu Đà Nẵng 15-01-2019 Ở ghép
41 B530 Huỳnh Chí Minh Thiện Cao Đẳng Nghề Số 5 23-01-2019 Ở ghép
42 C307 Lê Ngọc Hoa Lê Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 17-01-2019 Ở ghép
43 C319 Nguyễn Thị Phước Cao Đẳng Việt Úc 16-01-2019 Ở ghép
44 C401 Trương Thị Thảo Nguyên Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 14-01-2019 Ở ghép
45 C415 Phan Thị Dưỡng Đại Học Đông Á 20-01-2019 Ở ghép
46 C419 Trương Thị Thắm Đại Học Đông Á 19-01-2019 Ở ghép
47 C502 Bùi Thị Quỳnh Hoa Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 17-01-2019 Ở ghép
48 C508 Lê Thị Hoài Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 13-01-2019 Ở ghép
49 C601 Nguyễn Thị Mỹ Dung Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 16-01-2019 Ở ghép
50 C805 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 21-01-2019 Ở ghép
51 C910 Nguyễn Thị My Chúc Đại Học Đông Á 17-01-2019 Ở ghép
52 C917 Bùi Thị Tuyến Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 21-01-2019 Ở ghép
Category: