KẾT QUẢ HỘI THI TIẾNG HÁT KARAOKE CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

TT SBD Khu Phòng Sinh viên Trường Máy chấm  Điểm TB BGK   Tổng điểm 
(1)  (2)   ((1)+(2)*2)/3 
1 7 Đông A115 Huỳnh Băng Phong CĐ Văn hóa – nghệ thuật 9.9           8.8                 9.17
2 11 Tây B525 Nguyễn Quang Huy CĐ FPT 10           8.3                 8.87
3 4 Tây B410 Trần Thị Duyên Xuân ĐH Sư phạm 9.7           8.3                 8.77
4 15 Đông C504 Đinh Thị Tú ĐH Đông  Á 9.5           8.3                 8.70
5 16 Đông B216 Nguyễn Thị Tiền ĐH Kinh Tế 10           8.0                 8.67
6 1 Tây D411 Đặng Đức Hùng ĐH Duy Tân 10           7.7                 8.47
7 3 Đông C301 Tô Thị Thùy Dung ĐH Nội vụ Hà Nội 8.3           8.5                 8.43
8 9 Đông B111 Trình Thị Hằng ĐH Đông Á 9.6           7.8                 8.40
9 13 Tây B512 Nguyễn Thành Đạt ĐH Bách khoa 8.2           8.5                 8.40
10 10 Tây C425 Nguyễn Việt Hà ĐH Bách khoa 9.4           7.8                 8.33
11 5 Đông C308 Trần Thị Lý ĐH Kinh Tế 8.5           8.2                 8.30
12 12 Đông B512 Nguyễn Vũ Kỳ CĐ Phương Đông 9.6           7.5                 8.20
13 14 Đông C608 Phạm Kiều Mỹ Trâm ĐH Kinh Tế 8.2           8.2                 8.20
14 8 Tây B517 Nguyễn Quang Huy ĐH Sư phạm KT 9.3           7.5                 8.10
15 2 Đông A202 Võ Trung Hùng Bá ĐH Kiến trúc 8.3           7.2                 7.57
16 6 Tây B427 Bùi Thị Tuyết Sương ĐH Bách khoa 8.6           7.0                 7.53
            BAN TỔ CHỨC
Category: