Quy định thủ tục vào/ra

Khi đăng ký lưu trú và thôi ở các bạn đọc kỹ các điều sau...

QUY ĐỊNH THỦ TỤC VÀO RA KTX