Thông báo về việc thực hiện cải tạo, sửa chữa nâng cấp hệ thống PCCC và đầu tư hệ thống cảnh báo sớm tại ký túc xá

Category: