Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để Sinh viên học tập và sinh hoạt khi nội trú tại Ký túc xá, Ban quản lý Ký túc xá đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí tại Ký túc xá từ ngày 04/7/2013 đến ngày 13/7/2013 đối với khu KTX phía Đông thành phố và từ ngày 04/7/2012 đến ngày 23/7/2013 đối với khu KTX phía Tây thành phố.

DOC100503 003

DOC100503 001

h2