THÔNG BÁO V/V RA VÀO CỔNG KTX

          Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ V/v cách ly toàn xã hội tại TP Đà Nẵng nghiêm túc, triệt để hơn và căn cứ theo thông báo của Sở Công thương Đà Nẵng về việc thực hiện phương án chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng, áp dụng từ 12/8/2020, 03 ngày thì đi chợ một lần, mỗi hộ sẽ được phát 05 thẻ vào chợ trong 15 ngày.

          Do số lượng phiếu đi chợ của UBND Phường cấp cho KTX rất hạn chế nên nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ra ngoài mua lương thực thực phẩm thiết yếu, KTX sẽ cấp phiếu cho 01 nhóm gồm 03 bạn trở lên (các bạn tự chọn thành viên trong nhóm và đăng ký danh sách nhóm tại Bộ phận CTSV) kèm theo giấy ra vào cổng do bộ phận CTSV cấp. Mỗi phiếu chỉ được ra cổng 01 lần, 01 phiếu chỉ được 01 sinh viên ra cổng.

          Trường hợp sinh viên ra ngoài có việc quang trọng cần thiết ngoài nội dung nêu trên thì liên hệ bộ phận công tác sinh viên (trong giờ hành chính) hoặc đội an ninh trật tự (ngoài giờ hành chính) để được giải quyết.

          Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 14/8/2020 đến khi có thông báo mới.

Category: