Thông báo nhận tiền hỗ trợ khó khăn cấp bách phòng chống dịch COVID -19 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 2903 ngày 03/9/2021.

Hiện nay đã có tiền hỗ trợ khó khăn cấp bách phòng chống dịch Covid -19 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 2903 ngày 03/9/2021. UBND Phường Khuê Mỹ triển khai phát hỗ trợ cho các hộ gia đình, các em sinh viên lưu trú trên địa phường và các em sinh viên ở trong ký túc xá.

Số tiền hỗ trợ chi theo hộ gia đình mỗi hộ 500.000đ (gồm 04 sv/01 hộ có danh sách kèm theo đại diện 01 sv/01 hộ xuống nhận tiền về chia và phát lại cho các bạn theo hộ kèm danh sách).

– Thời gian nhận hỗ trợ: Vào lúc 10:00 ngày 15/9/2021

– Địa điểm: Văn phòng KTX phía Đông thành phố

STT HỘ HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH GHI CHÚ
1 1 Dương Văn Tâm Nam Nguyễn Sơn Tùng
2 Đàm Văn Đức Nam
3 Hồ Minh Sự Nam
4 Nguyễn Sơn Tùng Nam
5 2 Trần Ngọc Phương Nam Trần Ngọc Phương
6 Nguyễn Văn Hoàng Nam
7 Trương Minh Triết Nam
8 Nguyễn Khắc Bảo Nam
9 3 Hồ Công Đạt Nam Hồ Công Đạt
10 Nguyễn Minh Đức Nam
11 Lê Hoàng Phú Nam
12 Cao Ngọc Châu Nam
13 4 Nguyễn Ngọc Tiến Nam Nguyễn Ngọc Tiến
14 Võ Châu Long Nam
15 Lê Văn Hùng Nam
16 Lê Thành Đạt Nam
17 5 Nay Quốc Khánh Nam Nay Quốc Khánh
18 Hoàng Văn Quyết Nam
19 Trần Tám Kỷ Nam
20 Nguyễn Việt Cường Nam
21 6 Phan Minh Vũ Nam Phan Minh Vũ
22 Trần Hoài Nam Nam
23 Lưu Cường Tâm Nam
24 Lê Hoàng Quý Nam
25 7 Lê Hòa Văn Nam Lê Hòa Văn
26 Nguyễn Nhật Lam Phương Nam
27 Nguyễn Tấn Dũng Nam
28 Trần Thanh Hùng Nam
29 8 Trần Văn Thuận Nam Hoàng Trung Thành
30 Nguyễn Quốc Việt Nam
31 Hoàng Trung Thành Nam
32 Trần Công Minh Nam
33 9 Vy Trung Kiên Nam Vy Trung Kiên
34 Nguyễn Trung Hiếu Nam
35 Trần Bá Hiệp Nam
36 Đặng Đình Hoàng Nam
37 10 Thái Viết Hà Nam Thái Viết Hà
38 Nguyễn Ngọc Ánh Sáng Nam
39 Hồ Duy Khánh Nam
40 Hà Vĩnh Đạt Nam
41 11 Nguyễn Văn Rô Nam Nguyễn Văn Rô
42 Nguyễn Thái Phúc Nam
43 Đinh Tiến Hoàng Nam
44 Huỳnh Tấn Phát Nam
45 12 Hoàng Nghĩa Tài Nam Hoàng Nghĩa Tài
46 Dương Quang Quân Nam
47 Huỳnh Ngọc Châu Nam
48 Nguyễn Xuân Lực Nam
49 13 Hà Quang Sáng Nam Hà Quang Sáng
50 Nguyễn Thanh Sơn Nam
51 Lê Công Vinh Nam
52 Lê Công Tuấn Anh Nam
53 14 Lê Thế Tiến Nam Phan Huy Hùng
54 Phan Huy Hùng Nam
55 Lê Hùng Sơn Nam
56 Hoàng Thiên Tân Nam
57 15 Hoàng Tùng Dương Nam Hoàng Tùng Dương
58 Nguyễn Hoàng Trung Nam
59 Phan Văn Lương Nam
60 Phan Lê Quốc Tài Nam
61 16 Phan Đăng Phi Long Nam Phan Đăng Phi Long
62 Nguyễn Ngọc Hùng Nam
63 Đỗ Thành Đạt Nam
64 Nguyễn Văn Khương Nam
65 17 Rah Lan Huy Nam Lê Quang Phi
66 Lê Quang Phi Nam
67 Nguyễn Văn Hoàng Nam
68 Nguyễn Kim Đạt Nam
69 18 Hoàng Trọng Tùng Nam Hoàng Trọng Tùng
70 Trần Đình Toại Nam
71 Trương Duy Nhân Nam
72 Trương Quốc Bảo Nam
73 19 Lê Quang Đức Nam Lê Quang Đức
74 Trần Văn Lương Nam
75 Dương Thế Dũng Nam
76 Trần Sỹ Lộc Nam
77 20 Mai Quốc Vương Nam Mai Quốc Vương
78 Ngô Thanh Tiến Nam
79 Trần Quốc Hưng Nam
80 Trần Công Qúy Nam
81 21 Lê Anh Lâm Nam Lê Anh Lâm
82 Phan Huỳnh Minh Tây Nam
83 Võ Minh Hải Nam
84 Nguyễn Hữu Cương Nam
85 22 Phan Phùng Quốc Huy Nam Phan Phùng Quốc Huy
86 Nguyễn Lâm Vũ Nam
87 Lê Tấn Hoàng Nam
88 Chu Văn Hồng Nam
89 23 Nguyễn Văn Tiến Nam Nguyễn Văn Tiến
90 Trần Long Vũ Nam
91 Lê Tử Trung Nam
92 Trần Ngọc Lâm Nam
93 24 Bích Văn Tùng Nam Bích Văn Tùng
94 Ngô văn Hà Nam
95 Nguyễn Duy Đông Nam
96 Huỳnh Tấn Nghĩa Nam
97 25 Lê Xuân Hoàng Nam Lê Xuân Hoàng
98 Nguyễn Văn Hải Nam
99 Lê Thanh Duy Nam
100 Nguyễn Vũ Thịnh Nam
101 26 Đoàn Liền Nam Đoàn Liền
102 Trần Phan Tuấn Kiệt Nam
103 Trần Quang Linh Nam
104 Nguyễn Văn Hoàng Nam
105 27 Phạm Khuyến Nam Phạm Khuyến
106 Phạm Xuân Quỳnh Nam
107 Võ Kim Phong Nam
108 Nguyễn Việt Hà Nam
109 28 Nguyễn Ngọc Huy Nam Huỳnh Ngọc Nhân
110 Huỳnh Ngọc Nhân Nam
111 Nguyễn Văn Cường Nam
112 Nguyễn Đức Khải Nam
113 29 Nguyễn Trần Thanh Tâm Nam Nguyễn Trần Thanh Tâm
114 Hồ Văn Hùng Nam
115 Trần Lê Khánh Hòa Nam
116 Võ Văn Khánh Nam
117 30 Lưu Văn Quyết Nam Lưu Văn Quyết
118 Chu Văn Phong Nam
119 Trần Quang Huy Nam
120 Nguyễn Hoàng An Khang Nam
121 31 Lê Tấn Vỹ Nam Lê Tấn Vỹ
122 Tống Trần Vinh Nam
123 Trần Văn Bằng Nam
124 Nguyễn Đình Dũng Nam
125 32 Ngô Văn Trinh Nam Ngô Văn Trinh
126 Đào Bá Hải Nam
127 Lê Hoài Nam Nam
128 Ngô Quang Phong Nam
129 33 Trần Văn Thông Nam Trần Văn Thông
130 Tạ Quang Minh Nam
131 Hoàng Tuấn Anh Nam
132 Hoàng Văn Chiến Nam
133 34 Hồ Xuân Thành Nam Hồ Xuân Thành
134 Huỳnh Minh Công Nam
135 Trần Đình Hiền Nam
136 Liêu Thiện Quang Nam
137 35 Nguyễn Tường Tam Nam Nguyễn Tường Tam
138 Ngô Văn Nam Nam
139 Hoàng Tuấn Vũ Nam
140 Nguyễn Đức Xuân Sơn Nam
141 36 Hoàng Quốc Trường Nam Hoàng Quốc Trường
142 Đỗ Nguyên Phương Nam
143 Nguyễn Văn Vũ Nam
144 Bùi Văn Minh Nam
145 37 Nguyễn Văn Thái Nam Nguyễn Văn Thái
146 Trịnh Đăng Hướng Nam
147 Nguyễn Văn Nhật Hào Nam
148 Vũ Văn Duy Nam
149 38 Nguyễn Thiện Quang Nam Nguyễn Thiện Quang
150 Phạm Như Thịnh Nam
151 Văn Bá Trọng Nam
152 Châu Thanh Tú Nam
153 39 Nguyễn Viết Bửu Nam Nguyễn Viết Bửu
154 Lê Thành Phương Nam
155 Nguyễn Ngọc Tùng Lâm Nam
156 Dương Văn Nhật Nam
157 40 Lê Hải Sơn Nam Lê Hải Sơn
158 Nguyễn Văn Đồng Nam
159 Phạm Quang Anh Nam
160 Trần Công Minh Đức Nam
161 41 Đỗ Thành Đức Nam Đỗ Thành Đức
162 Nguyễn Văn Tiến Nam
163 Mai Thi Nam
164 Trần Thanh Đức Dũng Nam
165 42 Đỗ Hữu Nguyên Thắng Nam Đỗ Hữu Nguyên Thắng
166 Nguyễn Đức Toản Nam
167 Đoàn Minh Quyền Nam
168 Nguyễn Văn Anh Nam
169 43 Nguyễn Hoài Nam Nam Nguyễn Hoài Nam
170 Huỳnh Ngọc Chiến Nam
171 Võ Văn Thảo Nam
172 Nguyễn Khánh Duy Nam
173 44 Trương Công Minh Nam Trương Công Minh
174 Trần Anh Hiếu Nam
175 Huỳnh Lê Vũ Nam
176 Phan Văn Quốc Nam
177 45 Lê Quang Thắng Nam Lê Quang Thắng
178 Phạm Minh Đức Nam
179 Cao Xuân Huỳnh Nam
180 Phạm Văn Sơn Nam
181 46 Nguyễn Đình Quốc Khánh Nam Nguyễn Đình Quốc Khánh
182 Lê Hồng Được Nam
183 Phan Văn Tuấn Nam
184 Nguyễn Đức Thiện Nhân Nam
185 47 Lê Quốc Tính Nam Lê Quốc Tính
186 Phạm Nguyễn Tuân Nam
187 Võ Duy Bắc Nam
188 Lê Văn Anh Nam
189 48 Nguyễn Tiến Tuẩn Nam Nguyễn Tiến Tuẩn
190 Chìu Cắm Minh Nam
191 Vũ Thanh Tuyên Nam
192 Trần Ngọc Phong Nam
193 49 Lê Khắc Trung Nam Lê Khắc Trung
194 Trần Ngọc Bửu Nam
195 Nguyễn Doãn Tùng Nam
196 Nguyễn Quốc Bảo Nam
197 50 Trần Huy Hoàng Nam Trần Huy Hoàng
198 Nguyễn Xuân Huy Nam
199 Nguyễn Tấn Dân Nam
200 Đinh Hoàng Cầu Nam
201 51 Phạm Tuấn Hải Nam Phạm Tuấn Hải
202 Phan Văn Nam Nam
203 Bùi Quốc Bảo Nam
204 Lê Đình Đạt Nam
205 52 Lê Đình Thanh Dương Nam Lê Đình Thanh Dương
206 Phan Tấn Đạt Nam
207 Trần Quốc Thắng Nam
208 Trần Văn Lâm Nam
209 53 Võ Thành Tài Nam Võ Thành Tài
210 Phạm Nhật Tường Nam
211 Hà Văn Hoàng Nam
212 Nguyễn Văn Huy Nam
213 54 Lê Ngọc Quý Nam Lê Ngọc Quý
214 Nguyễn Việt Tiến Nam
215 Nguyễn Thái Bảo Nam
216 Lê Văn Thanh Phương Nam
217 55 Nguyễn Duy Phong Nam Nguyễn Duy Phong
218 Dương Trọng Phúc Nam
219 Nguyễn Thành Nam Nam
220 Lê Quang Trường Nam
221 56 Nguyễn Lê như Thảo Nữ Nguyễn Lê như Thảo
222 Đàm Thị Dung Nữ
223 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ
224 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ
225 57 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Nữ Nguyễn Thị Ngọc Diệu
226 La Thị Kim Huệ Nữ
227 Nguyễn Cửu Diệu Ái Nữ
228 Trần Thị Kim Oanh Nữ
229 58 Võ Thị Như Quỳnh Nữ Võ Thị Như Quỳnh
230 Hà Thị Phúc Nữ
231 Lâm Thị Na Nữ
232 Lê Huyền Trang Nữ
233 59 Phan Thị Mỹ Linh Nữ Phan Thị Mỹ Linh
234 Trần Thị Yến Nhi Nữ
235 Võ Thị Loan Nữ
236 Phạm Thị Mỹ Trúc Nữ
237 60 Nguyễn Thị Nga Nữ Nguyễn Thị Nga
238 Phan Thị Thu Hà Nữ
239 Hồ Viết Kiều Ninh Nữ
240 Phạm Thị Thu Uyên Nữ
241 61 HLanh Niê Nữ HLanh Niê
242 Lê Thị Ngọc Như Nữ
243 Hoàng Thị Ngọc Lan Nữ
244 Võ Thị Hoàng Lan Nữ
245 62 Ngô Thị Ngọc Bích Nữ Ngô Thị Ngọc Bích
246 Nguyễn Thị Linh Nữ
247 Lê Thị Huyền Nữ
248 Nguyễn Hoàng Trúc My Nữ
249 63 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ Nguyễn Thị Thu Trang
250 Châu Thị Thanh Thùy Nữ
251 Mã Thị Niên Nữ
252 Trần Thị Thanh Thu Nữ
253 64 Phan Thị Ngọc Phương Nữ Phan Thị Ngọc Phương
254 Nguyễn Thị Mai Huyền Nữ
255 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ
256 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ
257 65 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ Nguyễn Ngọc Lan Anh
258 Ksor H Suyên Nữ
259 Phạm Thị Hồng Ngát Nữ
260 Lê Phi Nga Nữ
261 66 Bùi Thị Thanh Nhàn Nữ Bùi Thị Thanh Nhàn
262 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ
263 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc Nữ
264 Lê Vân Quỳnh Nữ
265 67 Bùi Thị Quỳnh Anh Nữ Bùi Thị Quỳnh Anh
266 Võ Trần Phương Thúy Nữ
267 Nguyễn Thị Soa Nữ
268 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ
269 68 Nguyễn Phạm Lan Trinh Nữ Nguyễn Phạm Lan Trinh
270 Nguyễn Trần Hoài Thương Nữ
271 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ
272 Nguyễn Thị Nhật Lan Nữ
273 69 Lê Thị Kim Phượng Nữ Lê Thị Kim Phượng
274 Bùi Thị Kim Chi Nữ
275 Châu Thị Hạ Nữ
276 Phan Thị Thanh Linh Nữ
277 70 Huỳnh Thị Thúy Kiều Nữ Huỳnh Thị Thúy Kiều
278 Nguyễn Thị Thanh Thuận Nữ
279 Nguyễn Thị Thùy Trinh Nữ
280 Trương Thị Khánh Việt Nữ
281 71 Nguyễn Thùy Linh Nữ Nguyễn Thùy Linh
282 Lê Thị Ngọc Hiền Nữ
283 Tôn Nữ Nhất Bình Nữ
284 Nguyễn Thị Minh Nữ
285 72 Hoàng Thị Thu Hằng Nữ Hoàng Thị Thu Hằng
286 Lê Thị Tuyên Nữ
287 Bùi Thị Thu Điều Nữ
288 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ
289 73 Nguyễn Thị Hường Nữ Nguyễn Thị Hường
290 Hoàng Thị Phương Nhi Nữ
291 Trương Thị Hường Nữ
292 Nguyễn Thủy Tiên Nữ
293 74 Đỗ Thị Kiều Oanh Nữ Đỗ Thị Kiều Oanh
294 Nguyễn Thị Trang Nữ
295 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ
296 Nguyễn Thị Như Thảo Nữ
297 75 Ngô Như Quỳnh Nữ Ngô Như Quỳnh
298 Đoàn Thị Ánh Hồng Nữ
299 Nguyễn Thị Thúy Trinh Nữ
300 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ
301 76 Phạm Mân Tâm Nữ Phạm Mân Tâm
302 Nguyễn Thị Mai Ngân Nữ
303 Nguyễn Thị Trang Nữ
304 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ
305 77 Hoàng Thị Thanh Xuân Nữ Hoàng Thị Thanh Xuân
306 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ
307 Nguyễn Thị Minh Tuyến Nữ
308 Võ Văn Thiện Nữ
309 78 Võ Văn Sỹ Nam Võ Văn Sỹ
310 Nguyễn Viết Huy Nam
311 Nguyễn Hoàng Khánh Nam
312 Nguyễn Hiếu Nam
313 79 Trần Dũng Tuấn Nam Trần Dũng Tuấn
314 Nguyễn Quốc Vương Nam
315 Trịnh Hoàng Nam Nam
316 Nguyễn Văn Việt Nam
317 80 Đỗ Minh Thịnh Nam Đỗ Minh Thịnh
318 Phạm Hồng Đạt Nam
319 Trần Văn Vinh Nam
320 Cao Đình Ái Nam
321 81 Nguyễn Thành Chung Nam Nguyễn Thành Chung
322 Trịnh Văn Hoàng Nam
323 Phạm Tấn Quang Nam
324 Hồ Lâm Kiệt Nam
325 82 Ngô Xuân Hoàng Nam Nguyễn Văn Lý
326 Nguyễn Văn Lý Nam
327 Đào Đình Đức Nam
328 Bùi Tuấn Anh Nam
329 83 Trần Minh Cường Nam Trần Minh Cường
330 Lưu Mạnh Cường Nam
331 Lê Kông Huy Nam
332 Đinh Văn Tùng Nam
333 84 Nguyễn Mậu Trường Nam Nguyễn Mậu Trường
334 Nguyễn Hoài Niệm Nam
335 Nguyễn Quang Tuấn Nam
336 Lê Duy Kim Nam
337 85 Bùi Lê Quang Sơn Nam Bùi Lê Quang Sơn
338 Nguyễn Văn Thi Nam
339 Trần Mạnh Dũng Nam
340 Nguyễn Văn Tân Nam
341 86 Phan Thanh Nhàn Nam Phan Thanh Nhàn
342 Hoàng Trọng Dũng Nam
343 Thái Bá Hưng Nam
344 Phan Ngọc Linh Nam
345 87 Hồ Ngọc Quang Nam Hồ Ngọc Quang
346 Đặng Công Minh Nam
347 Lê Văn Thành Nam
348 Trần Long Nhựt Nam
349 88 Nguyễn Văn Lớn Nam Nguyễn Văn Lớn
350 Dương Thanh Tuấn Nam
351 Triệu Đức Tông Nam
352 Thái Nguyên Nam
353 89 Phạm Tiến Đại Nam Phạm Tiến Đại
354 Nguyễn Hữu Hùng Nam
355 Lê Công Đức Nam
356 Lê Minh Thanh Nam
357 90 Lê Văn Hội Nam Lê Văn Hội
358 Ngô Quốc Việt Nam
359 Y GyLy Niê Kdăm Nam
360 A Bộ Đội Nam
361 91 Nguyễn Ngọc Phi Nam Nguyễn Ngọc Phi
362 Phạm Xuân Đức Nam
363 Lê Tiến Đạt Nam
364 Nguyễn Trường Sơn Nam
365 92 Hoàng Đình Thông Nam Hoàng Đình Thông
366 Nguyễn Viết Huỳnh Nam
367 Nguyễn Khắc Hưng Nam
368 Phạm Đức Việt Nam
369 93 Nguyễn Đức Lộc Nam Nguyễn Đức Lộc
370 Đặng Quốc Trọng Nam
371 Đàm Văn Dồng Nam
372 Trần Danh Toàn Nam
373 94 Nguyễn Tiến Nhật Nam Nguyễn Tiến Nhật
374 Lã Trung Anh Nam
375 Nguyễn Trường Sơn Nam
376 Nguyễn Thanh Trí Nam
377 95 Lê Quang Duy Nam Lê Quang Duy
378 Nguyễn Tuấn Vũ Nam
379 Phạm Thanh Bình Nam
380 Đỗ Quốc Duy Minh Nam
381 96 Nguyễn Duy Đồng Nam Nguyễn Duy Đồng
382 Nguyễn Đình Tuấn Thủy Nam
383 Đặng Xuân Lanh Nam
384 Đặng Xuân Long Nam
385 97 Vũ Hoàng Hân Nam Vũ Hoàng Hân
386 Lê Đình Trung Nam
387 Nguyễn Đình Huân Nam
388 Nguyễn Văn Hiệp Nam
389 98 Nguyễn Minh Phước Nam Nguyễn Minh Phước
390 Nguyễn Thành Nghĩa Nam
391 Trần Diệp Minh Thư Nam
392 Lê Văn Tuấn Nam
393 99 Hoàng Văn Tùng Nam Hoàng Văn Tùng
394 Hoàng Văn Hiệp Nam
395 Trần Quang Vinh Nam
396 Phan Văn Trọng Nam
397 100 Lê Quý Đô Nam Lê Quý Đô
398 Phan Viết Hưng Nam
399 Ngô Hoàng Nam
400 Nguyễn Thành Chung Nam
401 101 Vũ Việt Hoàng Nam Vũ Việt Hoàng
402 Huỳnh Đức Nam
403 Lữ Trọng Toán Nam
404 Phạm Đức Phong Nam
405 102 Tô Bá Chiến Nam Tô Bá Chiến
406 Bạch Quang Vinh Nam
407 Ao Công Tin Nam
408 Lê Xuân Thắng Nam
409 103 Đỗ Trọng Thành Nam Đỗ Trọng Thành
410 Trương Đức Quang Trường Nam
411 Nguyễn Nghi Đình Nam
412 Nguyễn Viết Trọng Nam
413 104 Nguyễn Minh Hoàng Nam Nguyễn Minh Hoàng
414 Doãn Trọng Sơn Nam
415 Đinh Quang Huy Nam
416 Lê Đức Phong Nam
417 105 Trần Thanh Hoàng Nam Trần Thanh Hoàng
418 Nguyễn Quốc Thắng Nam
419 Nguyễn Ngọc Phương Nam
420 Lê Lít Nam
421 106 Trần Văn Thắng Nam Trần Văn Thắng
422 Nguyễn Văn Hữu Phước Nam
423 Lê Thanh Tùng Nam
424 Cao Văn Quang Nam
425 107 Nguyễn Viết Hữu Lợi Nam Đỗ Quang Tin
426 Đỗ Quang Tin Nam
427 Hồ Đắc Phú Nam
428 Trần Văn Huy Nam
429 108 Phạm Văn Minh Đức Nam Phạm Văn Minh Đức
430 Bùi Hải Dương Nam
431 Đỗ Quang Toàn Nam
432 Nguyễn Đức Tuấn Anh Nam
433 109 Nguyễn Đình Cường Nam Nguyễn Đình Cường
434 Mẫn Xuân Long Nam
435 Nguyễn Bá Nam Nam
436 Võ Đại Huy Nam
437 110 Nguyễn Tấn Sang Nam Nguyễn Tấn Sang
438 Trần Anh Nguyên Nam
439 Thái Đào Bích Tơ Nam
440 Nguyễn Văn Chương Nam
441 111 Lê Văn Lưu Nam Lê Văn Lưu
442 Hà Văn Ninh Nam
443 Trần Nguyễn Thanh Phong Nam
444 Hoàng Minh Tiến Nam
445 112 Hoàng Thị Thanh Bình Nữ Hoàng Thị Thanh Bình
446 Hồ Thị Nhung Nữ
447 Phạm Hiền Nhi Nữ
448 Nguyễn Thị Ái Duyên Nữ
449 113 Thái Thị Vân Hà Nữ Thái Thị Vân Hà
450 Trần Thị Khánh Ly Nữ
451 Lương Thị Na Nữ
452 Phạm Thị Chinh Nữ
453 114 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ Nguyễn Thị Thùy Dung
454 Nguyễn Lan Anh Nữ
455 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ
456 Đặng Thị Oanh Nữ
457 115 Nguyễn Thị Thảo Nữ Nguyễn Thị Thảo
458 Huỳnh Thục Diễm Quỳnh Nữ
459 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ
460 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Nữ
461 116 Trần Thị Quỳnh Anh Nữ Trần Thị Quỳnh Anh
462 Puih H Khin Nữ
463 Phan Thị Hồng Nhi Nữ
464 Bùi Thị Thanh Kiêm Nữ
465 117 Hồ Thị Thanh Nhàn Nữ Hồ Thị Thanh Nhàn
466 Y Da Di Nữ
467 Y Ngiên Nữ
468 Trần Thị Ngọc Hoa Nữ
469 118 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ Nguyễn Thị Hoàng Yến
470 Nguyễn Bùi Minh Thư Nữ
471 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ
472 Đặng Thị Mơ Nữ
473 119 Phan Thị Hà Nữ Phan Thị Hà
474 Đặng Thị Thùy Nữ
475 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ
476 Ngô Thị Thùy Hạnh Nữ
477 120 Trần Thị Mai Nữ Trần Thị Mai
478 Phan Huỳnh Nga Nữ
479 Trần Thị Hồng Vân Nữ
480 Hoàng Thị Nga Nữ
481 121 Lê Khánh Linh Nữ Lê Khánh Linh
482 Nguyễn Thị Tâm Nữ
483 H WƯL BDAP Nữ
484 H NE WƠ NIÊ Nữ
485 122 Phan Võ Minh Thư Nữ Phan Võ Minh Thư
486 Nguyễn Thị Thiên Hương Nữ
487 Phạm Thị Thêu Nữ
488 Trần Thị Huyền Trang Nữ
489 123 Bùi Thị Nga Nữ Nguyễn Thị Kiều Trâm
490 Nguyễn Thị Kiều Trâm Nữ
491 Nguyễn Thị Diệu Huyền Nữ
492 Hồ Thị Vân Anh Nữ
493 124 Nguyễn Thị Phượng Nữ Bùi Thanh Nga
494 Bùi Thanh Nga Nữ
495 Bùi Thị Danh Nữ
496 Trịnh Thị Trinh Nữ
497 125 Nguyễn Thị Lệ Nữ Huỳnh Thị Hồng Nhung
498 Huỳnh Thị Hồng Nhung Nữ
499 Lê Thị Thanh Thùy Nữ
500 Trần Thị Nương Nữ
501 126 Lê Thị Thảo Nữ Nguyễn Thị Hằng
502 Nguyễn Thị Hằng Nữ
503 Trương Thị Lệ Huyền Nữ
504 Lâm Thị Hồng Phúc Nữ
505 127 Phạm Thị Thu Thêm Nữ Võ Thị Mỹ Duyên
506 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ
507 Lương Thị Minh Tâm Nữ
508 Lê Thị Hoàng Loan Nữ
509 128 Trương Thị Thanh Nữ Đặng Thị Thu Hiền
510 Đặng Thị Thu Hiền Nữ
511 Lê Thị Anh Thư Nữ
512 Nguyễn Thị Hạnh Nữ
513 129 Hoàng Thị Như Quỳnh Nữ Hoàng Thị Như Quỳnh
514 Lương Thuỳ Quỳnh Anh Nữ
515 Võ Thị Hương Lan Nữ
516 Đào Thị Quế Anh Nữ
517 130 Thon Nữ Hoàng Thị Hà
518 Hoàng Thị Hà Nữ
519 Võ Hoài Thu Nữ
520 Phạm Thị Thúy Mi Nữ
521 131 Lê Thị Kiều Vân Nữ Lê Thị Kiều Vân
522 Lê Thị Sớm Mai Nữ
523 Nguyễn Thị Như Ý Nữ
524 Nguyễn Thị Phú Hậu Nữ
525 132 Nguyễn Thị Thu Sang Nữ Nguyễn Thị Thu Sang
526 Phan Thị Kiều Oanh Nữ
527 Lê Thị Ngọc Trâm Nữ
528 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ
529 133 Trần Thị Mỹ Thúy Nữ Trần Thị Mỹ Thúy
530 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ
531 Võ Nguyễn Như Quỳnh Nữ
532 Đoàn Thị Ngọc Trân Nữ
533 134 Châu Thị Hạnh Nữ Châu Thị Hạnh
534 Nguyễn Thùy Trang Nữ
535 Nguyễn Thị Phương Nữ
536 Lê Phương Uyên Nữ
537 135 Chu Thị Quỳnh Nữ Chu Thị Quỳnh
538 Mạc Thị Anh Nguyên Nữ
539 Phạm Thị Mai Hạnh Nữ
540 Nguyễn Thị Trà My Nữ
541 136 Phan Thị Mỵ Nữ Phan Thị Mỵ
542 Phan Thị Yến Nga Nữ
543 H Dang Niê Nữ
544 Phan Thị Y Phụng Nữ
545 137 Nguyễn Cửu Như Bình Nữ Nguyễn Cửu Như Bình
546 Lê Thị Mỹ Thắm Nữ
547 Cao Thị Hồng Nhung Nữ
548 Hoàng Thị Thùy Linh Nữ
549 138 Lê Thị Hậu Nữ Lê Thị Hậu
550 Trần Nữ Hồng Ngọc Nữ
551 Lê Thị Thùy Nữ
552 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ
553 139 Trương Thị An Nữ Trương Thị An
554 Trương Thị Thanh Nhàn Nữ
555 Trịnh Tú Sương Nữ
556 Nguyễn Thị Thu Miền Nữ
557 140 Nguyễn Thị Kim Nga Nữ Nguyễn Thị Kim Nga
558 Thái Thị Thảo Ngân Nữ
559 Tiêu Thị Thúy Tuyền Nữ
560 Thái Thị Hà Nữ
561 141 Phan Xuân Thuận Nữ Phan Xuân Thuận
562 Nguyễn Thị Như Bình Nữ
563 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ
564 Trần Thị Tuyết Nga Nữ
565 142 K Pă Khiết Nữ K Pă Khiết
566 Lâm Thúy Hằng Nữ
567 Đặng Thị Hà Vi Nữ
568 Siu H Nhâm Nữ
569 143 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ Nguyễn Thị Thuỷ
570 Lê Thị Tú Hà Nữ
571 Phan Thị Thuý Kiều Nữ
572 Cao Thị Thúy Hằng Nữ
573 144 Lê Thị Hiền Nữ Lê Thị Hiền
574 Phan Thị Nở Nữ
575 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ
576 Dương Thị Ngọc Ánh Nữ
577 145 Trương Thị Thu Hân Nữ Trương Thị Thu Hân
578 Nguyễn Thị Diễm My Nữ
579 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ
580 Nguyễn Thị Thanh Lam Nữ
581 146 Hà Vi Ly Nữ Hà Vi Ly
582 Lê Thị Thanh Hằng Nữ
583 Phạm Thị Hiếu Ngân Nữ
584 Nguyễn Thị Quỳnh Thương Nữ
585 147 Hoàng Thị Trang Nữ Hoàng Thị Trang
586 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ
587 Nguyễn Thị Sa Nữ
588 Trương Thị Như Ý Nữ
589 148 Nguyễn Thị Vy Nữ Nguyễn Thị Vy
590 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ
591 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ
592 Bùi thị Hồng Phượng  Nữ
593 149 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ Nguyễn Thị Thu Thủy
594 Lê Mỹ Hậu Nữ
595 Lưu Thị Minh Tâm Nữ
596 Phạm Ngọc Huyền Trang Nữ
597 150 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ Nguyễn Thị Thanh Thảo
598 Nguyễn Thị Ny Ny Nữ
599 Trần Thị Ngọc Trang Nữ
600 Cao Thị Nga Nữ
601 151 Đỗ Thị Trúc Vy Nữ Đỗ Thị Trúc Vy
602 Thái Thị Tuyết Trinh Nữ
603 Trần Thị Mỹ Dung Nữ
604 Huỳnh Thị Bích Loan Nữ
605 152 Phan Thị Mỹ Linh Nữ Phan Thị Mỹ Linh
606 Huỳnh Thị Ngọc Hiền Nữ
607 Lê Thị Hoàng Vinh Nữ
608 Ngô Thanh Quí Nữ
609 153 La Mo Thị Hằng Nữ La Mo Thị Hằng
610 Mông Thị Hương Nữ
611 Đặng Hoàng Lê Na Nữ
612 Lê Thị Hương Nữ
613 154 Phạm Hồng Vinh Nam Lê Quang Đại
614 Lê Quang Đại Nam
615 Nguyễn Duy Bình Nam