Phát động phong trào kêu gọi CBCC, VC-NLĐ tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt