Kế hoạch chương trình “Tuyên truyền công tác an ninh trật tự – Chào tân Sinh viên 2019”

Nhằm tuyên truyền sinh viên nâng cao nhận thức về an ninh trật tự, tạo sân chơi bổ ích, thân thiện cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm nhất và tạo cơ hội để sinh viên giữa các trường giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng tổ chức chương trình “Tuyên truyền công tác an ninh trật tự – Chào tân sinh viên 2019”

Thời gian, địa điểm: Từ 18h45 đến 21h30 ngày 27/9/2019 (thứ 6) tại KTX phía tây

Thành phần tham dự: CBCNV, sinh viên đang lưu trú tại KTX (đặc biệt là tân sinh viên khoá 2019)