DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ PHÍ LƯU TRÚ 12/2018

(Danh sách tính đến ngày 02/01/2019)

Sinh viên có tên trong danh sách hết hạn lưu trú. Đề nghị các em khẩn trương liên hệ văn phòng để nộp phí lưu trú. Nếu để quá hạn KTX sẽ xử lý theo qui định.

Trường hợp ở xa có thể nộp phí qua tài khoản ngân hàng. Xem hướng dẫn tại đây: http://ktxdn.vn/nop-phi-qua-tai-khoan-ngan-hang/

TT Phòng Họ tên Hết hạn
1 A103 H Sương MLô 30/12/2018
2 A110 Đoàn Thị Vân 26/12/2018
3 A110 Lê Thị Thảo Sương 26/12/2018
4 A110 Phạm Thị Mai Hạnh 26/12/2018
5 A110 Tôn Nữ Ý Nhi 26/12/2018
6 A114 Đặng Thị Yến Nhi 24/12/2018
7 A114 Lê Thị Phương Thanh 24/12/2018
8 A114 Nguyễn Thị Nhật Hoa 24/12/2018
9 A114 Trần Thị Ngọc Ly 24/12/2018
10 A115 Trương Phương Uyên 27/12/2018
11 A116 Hồ Thị Thu Sương 30/12/2018
12 A116 Hồ Thị Uyên 30/12/2018
13 A116 Nguyễn Thị Trúc 30/12/2018
14 A117 Đặng Thị Thương 30/12/2018
15 A117 Nguyễn Thị Tuyết Xoan 30/12/2018
16 A117 Phạm Thị Ngọc Diễm 30/12/2018
17 A117 Trương Thị Phương Giang 30/12/2018
18 A119 Nguyễn Thu Trang 30/12/2018
19 A119 Tạ Trần Hồng Thảo 30/12/2018
20 A207 Trà Thị Thanh Hà 31/12/2018
21 A211 Nguyễn Thị Sương 27/12/2018
22 A219 Đặng Thị Tường Giang 27/12/2018
23 A219 Hồ Thị Bích 28/12/2018
24 A219 Trương Thị Tư 30/12/2018
25 A221 Nguyễn Thị Triều 30/12/2018
26 A306 Dương Minh Minh 31/12/2018
27 A306 Mai Thị Hào 31/12/2018
28 A306 Nguyễn Thị Hồng Nhi 31/12/2018
29 A306 Phạm Minh Hảo 31/12/2018
30 A306 Phan Thị Mỹ Duyên 31/12/2018
31 A309 Trần Anh Thư 30/12/2018
32 A310 Ngô Thị Minh Nguyệt 29/12/2018
33 A310 Nguyễn Thị Phương Loan 29/12/2018
34 A310 Vũ Thị Linh 29/12/2018
35 A314 Lê Thị Hoài Linh 30/12/2018
36 A325 Đoàn Thị Nhân 31/12/2018
37 A407 Nguyễn Văn Vỹ 27/12/2018
38 A417 Trần Thị Quỳnh Tâm 26/12/2018
39 A510 Đào Gia Anh Bảo 27/12/2018
40 A510 Trần Công Bách 27/12/2018
41 A514 Ngô Thành Đạt 30/12/2018
42 A514 Nguyễn Thế Công 30/12/2018
43 A514 Nguyễn Văn Lợi 30/12/2018
44 A515 Phan Đức Hoàng 30/12/2018
45 A517 Hà Huy Nhật Anh 28/12/2018
46 A525 Nguyễn Đăng Bình 22/12/2018
47 A525 Trần Quốc Hoàng 22/12/2018
48 A525 Trần Thanh Ninh 22/12/2018
49 B102 Đặng Thị Thanh Hằng 31/12/2018
50 B102 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 27/12/2018
51 B108 Nguyễn Thị Bích Ngọc 26/12/2018
52 B118 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/12/2018
53 B120 Hoàng Nguyễn Kim Thảo 30/12/2018
54 B120 Phạm Thị Ngọc Yến 30/12/2018
55 B202 Ngô Anh Thư 24/12/2018
56 B202 Ngô Thị Kim Tiến 24/12/2018
57 B202 Nguyễn Thị Bích Ngọc 24/12/2018
58 B202 Phan Thị Châu Giang 24/12/2018
59 B214 Nguyễn Lê Thị Bá Nhung 26/12/2018
60 B214 Nguyễn Nữ Thiên Trang 26/12/2018
61 B214 Nguyễn Thị Hương Lan 26/12/2018
62 B214 Trần Thị Ngọc Hà 26/12/2018
63 B215 Hồ Thị Bích Hợp 30/12/2018
64 B215 Nguyễn Thị Phương Thảo 30/12/2018
65 B215 Trần Thị thảo Nguyên 30/12/2018
66 B215 Võ Thị Mỹ Hằng 30/12/2018
67 B217 Ngô Thị Diệu Thúy 30/12/2018
68 B217 Trương Thị Thủy 30/12/2018
69 B219 Ngô Thị Kim Anh 25/12/2018
70 B221 Đào Thị Thùy Dung 28/12/2018
71 B221 Huỳnh Thị Quỳnh Như 28/12/2018
72 B221 Nguyễn Thị Thúy Viên 28/12/2018
73 B221 Trần Thị Duy Tính 28/12/2018
74 B221 Văn Thị Thùy Linh 28/12/2018
75 B321 Hồ Thị thảo Nguyên 30/12/2018
76 B321 Nguyễn Thị Hà My 30/12/2018
77 B321 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 30/12/2018
78 B323 Đào Thị Thủy 31/12/2018
79 B323 Hoàng Thị Phương Nhi 31/12/2018
80 B323 Phan Thị Mỹ Linh 31/12/2018
81 B327 Cao Thị Anh Đào 30/12/2018
82 B327 Đàm Thị Tiên 30/12/2018
83 B327 Đỗ Bùi Phương Chi 30/12/2018
84 B327 Trần Thị Xuân Trâm 30/12/2018
85 B425 Hồ Thị Mỹ Linh 30/12/2018
86 B425 Nguyễn Thị Anh Tú 28/12/2018
87 B427 Bùi Thị Tuyết Sương 31/12/2018
88 B505 Lê Gia Đạt 30/12/2018
89 B505 Nguyễn Đắc Quốc 30/12/2018
90 B508 Cao Ngọc Châu 29/12/2018
91 B517 Võ Thành Khá 31/12/2018
92 C104 Bùi Thị Hoàng Uyên 30/12/2018
93 C104 Đoàn Thị Hiền 30/12/2018
94 C104 Lê Thị Huệ 30/12/2018
95 C109 Đinh Thị Ngọc Hà 30/12/2018
96 C109 Đinh Thị Ngọc Huyền 30/12/2018
97 C109 Lê Thị Oanh Thơ 30/12/2018
98 C110 Đào Thị Lan Anh 31/12/2018
99 C110 Nguyễn Thị Hằng 31/12/2018
100 C110 Trần Thị Thu Hà 31/12/2018
101 C110 Trương Thị Kim Oanh 31/12/2018
102 C115 Lê Thị Ngoan 29/12/2018
103 C117 Hồ Thị Thanh Huyền 29/12/2018
104 C117 Hoàng Thị Xuân Nhi 29/12/2018
105 C117 Lê Thị Ngọc Hiền 29/12/2018
106 C117 Lê Viết Thảo Vy 29/12/2018
107 C117 Trương Tiểu Nhi 29/12/2018
108 C119 Võ Nguyễn Như Quỳnh 29/12/2018
109 C119 Võ Thị Khánh Hòa 29/12/2018
110 C122 Lê Thị Ngọc Mi 31/12/2018
111 C122 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 31/12/2018
112 C203 Hoàng Thanh Xuân 31/12/2018
113 C203 Huỳnh Lê Phương Trâm 31/12/2018
114 C203 Nguyễn Thị Thùy Dung 31/12/2018
115 C203 Trần Thị Thanh Thảo 31/12/2018
116 C212 Nguyễn Thị Hồng Kha 28/12/2018
117 C212 Võ Thị Duyên 28/12/2018
118 C214 Nguyễn Thị Việt Chinh 18/12/2018
119 C214 Phạm Thị Hoa 29/12/2018
120 C218 Trần Thị Thu Nga 26/12/2018
121 C220 Đặng Thị Kim Chi 30/12/2018
122 C220 Nguyễn Dương Kiều Trinh 30/12/2018
123 C220 Nguyễn Thị Thanh Huyền 30/12/2018
124 C227 Đinh Thị Diệu Linh 30/12/2018
125 C227 Hoàng Thị Nga 30/12/2018
126 C227 Nguyễn Ngọc Trinh 30/12/2018
127 C227 Nguyễn Thị Thu Trâm 30/12/2018
128 C301 Đỗ Thị Thương 30/12/2018
129 C301 Dương Phan Phương Giang 30/12/2018
130 C301 Nguyễn Thị Hồng Thắm 30/12/2018
131 C301 Nguyễn Thị Minh Hà 30/12/2018
132 C311 Trần Thị Thanh 28/12/2018
133 C311 Văn Thị Thảo Nhi 20/12/2018
134 C314 Nguyễn Thị Lợi 27/12/2018
135 C314 Trần Thị Minh Hà 30/12/2018
136 C317 Dương Thị Quyên 31/12/2018
137 C317 Nguyễn Thị Bích Trâm 31/12/2018
138 C317 Nguyễn Thùy Nhiên 30/12/2018
139 C318 Nguyễn Như Quỳnh 30/12/2018
140 C318 Nguyễn Thị Hải Yến 30/12/2018
141 C318 Phan Thị Lê Na 30/12/2018
142 C318 Trần Thị Mai 30/12/2018
143 C319 Hoàng Thị Ngân 27/12/2018
144 C319 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/12/2018
145 C323 Đỗ Mai Minh Nguyệt 29/12/2018
146 C323 Lê Thu Thủy 30/12/2018
147 C324 Cao Ánh Trà My 30/12/2018
148 C324 Đoàn Thị Ngọc 30/12/2018
149 C324 Nguyễn Thị Nhã Phương 30/12/2018
150 C324 Trần Thị Kim Tuyết 30/12/2018
151 C421 Lê Công Quang 30/12/2018
152 C421 Lê Hoàng Khẩn 30/12/2018
153 C421 Nguyễn Văn Mười 30/12/2018
154 C421 Phan Hoàng Châu 30/12/2018
155 C424 Đoàn Lê Tuấn Tú 28/12/2018
156 C424 Nguyễn Văn Tuyên 28/12/2018
157 C424 Trương Văn Kiên 28/12/2018
158 D103 Bùi Quang Thiên Ân 31/12/2018
159 D103 Hoàng Giang Nam 31/12/2018
160 D103 Trương Gia Nghĩa 31/12/2018
161 D110 Nguyễn Hữu Duy 30/12/2018
162 D110 Nguyễn Minh Tuệ 30/12/2018
163 D110 Trần Hồ Trí 30/12/2018
164 D111 Lê Thanh Toàn 30/12/2018
165 D111 Nguyễn Minh Quang 30/12/2018
166 D115 Hoàng Văn Thuận 30/12/2018
167 D115 Võ Khánh Duy 30/12/2018
168 D117 Huỳnh Huy 31/12/2018
169 D119 Đỗ Quốc Duy Minh 30/12/2018
170 D119 Lê Văn Hải 31/12/2018
171 D119 Nguyễn Đức Dương 31/12/2018
172 D119 Nguyễn Văn Long 30/12/2018
173 D201 Phạm Xuân Huỳnh 30/12/2018
174 D201 Phạm Xuân Thiện 30/12/2018
175 D201 Trần Đăng Phong 30/12/2018
176 D201 Trần Đăng Tịnh 30/12/2018
177 D202 Nguyễn Văn Chung 31/12/2018
178 D205 Lê Xuân Trưởng 28/12/2018
179 D205 Nguyễn Anh Tuấn 28/12/2018
180 D205 Nguyễn Quang Tuyến 28/12/2018
181 D205 Triệu Việt Nhật 28/12/2018
182 D205 Trương Văn Huấn 28/12/2018
183 D215 Nguyễn Minh Hòa 27/12/2018
184 D215 Phạm Anh Tuấn 27/12/2018
185 D215 Phạm Tuấn Dũng 27/12/2018
186 D217 Bùi Đức Vũ 23/12/2018
187 D217 Lê Đình An 23/12/2018
188 D217 Lê Văn Dương 23/12/2018
189 D218 Nguyễn Vũ Hùng 31/12/2018
190 D218 Trịnh NGọc Quang 31/12/2018
191 D221 Lê Tấn Vỹ 31/12/2018
192 D221 Phạm Văn Sơn 31/12/2018
193 D221 Trần Minh Pháp 31/12/2018
194 D222 Nguyễn Hải Huấn 30/12/2018
195 D224 Bùi Duy Nhật Quang 29/12/2018
196 D224 Lê Nguyên Trung 29/12/2018
197 D224 Nguyễn Lê Tuấn Anh 29/12/2018
198 D308 Nguyễn Văn Huấn 30/12/2018
199 D308 Phan Thanh Hải 30/12/2018
200 D309 Chu Văn Nghiệp 28/12/2018
201 D309 Nguyễn Trọng Dũng 28/12/2018
202 D312 Nguyễn Huy Trung 10/12/2018
203 D316 Lê Việt Thắng 27/12/2018
204 D320 Lê Văn Anh 29/12/2018
205 D320 Nguyễn Công Đức 29/12/2018
206 D406 Nguyễn Văn Hoa Điền 30/12/2018
207 D406 Nguyễn Văn Sỹ Ben 30/12/2018
208 D406 Trần Nhật Huy 30/12/2018
209 D414 Nguyễn Đắc Tám 29/12/2018
210 D414 Nguyễn Mạnh Quân 29/12/2018
211 D414 Trần Nguyễn Bá Huy 29/12/2018
212 D415 Đỗ Tấn Hùng 31/12/2018
213 D415 Dương Quang Trường 31/12/2018
214 D416 Hoàng Kim Quý 30/12/2018
215 D416 Nguyễn Hoàng Phúc 30/12/2018
216 D416 Nguyễn Tăng Hoàng 30/12/2018
217 D416 Võ Như Hoàn 30/12/2018
218 D424 Chu Văn Dung 30/12/2018
219 D424 Nguyễn Như Hà 30/12/2018
220 D424 Nguyễn Phước An 30/12/2018
221 D424 Trần Đăng Khanh 30/12/2018
222 D502 Nguyễn Thành Dương 18/12/2018
223 D510 La Văn Thuận 30/12/2018
224 D510 Lê Văn Huy 30/12/2018
225 D510 Trần Quốc Ái 30/12/2018
226 D512 Nguyễn Hoài Phương 28/12/2018
227 D512 Trần Đăng Nam 28/12/2018
228 D516 Hoàng Trọng Tuấn Huy 30/12/2018
229 D516 Lê Đình Văn 30/12/2018
230 D519 Phạm Văn Sưa 27/12/2018
231 D523 Đoàn Quang Tuệ 29/12/2018
232 D525 Lưu Chí Hào 31/12/2018
233 D525 Nguyễn Lý Khiêm 31/12/2018
234 D525 Trương Trung Hậu 31/12/2018
235 E107 Nguyễn Kế Trọng 27/12/2018
236 E107 Nguyễn Thanh Tùng 27/12/2018
237 E210 Hà Minh Phước 30/12/2018
238 E210 Trần Minh Trí 30/12/2018
239 E214 Đặng Quang Hoàng 31/12/2018
240 E214 Hà Anh Quân 31/12/2018
241 E214 Mai Hữu Thái 31/12/2018
242 E214 Nguyễn Đặng Thư 31/12/2018
243 E216 Lương Văn Hoài 28/12/2018
244 E216 Nguyễn Minh Hoàng 28/12/2018
245 E220 Huỳnh Quang Nam 31/12/2018
246 E220 Huỳnh Quang Việt 31/12/2018
247 E305 Lê Công Thịnh 24/12/2018
248 E305 Trương Ngọc Lộc 24/12/2018
249 E307 Đặng Đình Hoàng 30/12/2018
250 E307 Hà Đăng Khánh 30/12/2018
251 E307 Nguyễn Thái Bình 30/12/2018
252 E307 Trần Bá Hiệp 30/12/2018
253 E309 Nguyễn Hữu Toàn 26/12/2018
254 E309 Trương Nguyễn Tiến Quân 24/12/2018
255 E405 Đào Hữu Hùng 30/12/2018
256 E405 Hồ Duy Khánh 30/12/2018
257 E405 Phan Thanh Hiếu 30/12/2018
258 E405 Tô Lương Vinh 30/12/2018
259 E414 Lê Tấn Tài 29/12/2018
260 E414 Nguyễn Thành Phố 29/12/2018
261 E414 Nhan Ngọc Điền 29/12/2018
262 E414 Văn Công Thái 29/12/2018
263 E417 Đỗ Hoàng Nhân 26/12/2018
264 E417 Nguyễn Đăng Quốc Sử 26/12/2018
265 E417 Nguyễn Hữu Ca 26/12/2018
266 E417 Nguyễn Văn Hạnh 26/12/2018
267 E417 Phạm Tấn Tài 26/12/2018
268 E502 Phạm Ngọc Tiến 30/12/2018
269 E502 Trần Trung Hiếu 30/12/2018
270 E504 Hà Quang Sáng 31/12/2018
271 E504 Nguyễn Minh Hiếu 31/12/2018
272 E504 Nguyễn Thanh Sơn 31/12/2018
273 E510 Bùi Quang Anh Minh 24/12/2018
274 E510 Nguyễn Đình Hoan 24/12/2018
275 E512 Dương Văn Triều Vỹ 30/12/2018
276 E512 Lê Minh Chiến 30/12/2018
277 E512 Nguyễn Phước Cảnh Quốc 31/12/2018
278 E512 Nguyễn Trung Hiếu 30/12/2018
279 E512 Nguyễn Trường Sinh 31/12/2018
280 E512 Phạm Trọng Võ 30/12/2018
281 E514 Mai Chí Đại 30/12/2018
282 E514 Mai Thanh Phương 30/12/2018
283 E514 Trần Hữu Thắng 30/12/2018
284 E514 Võ Hồng Quân 30/12/2018
285 E516 Nguyễn Xuân Diệu 30/12/2018
286 E519 Nguyễn Thanh Nhanh 30/12/2018
287 E519 Phạm Tiến Anh 30/12/2018
288 E519 Phan Vĩnh Thạch 30/12/2018
289 E519 Trần Đình Toại 30/12/2018
290 F107 Cao Hữu Phước 28/12/2018
291 F119 Đỗ Thanh Tú 30/12/2018
292 F119 Dụng Toán 30/12/2018
293 F119 Lê Bá Thi 30/12/2018
294 F119 Nguyễn Viết Tài 30/12/2018
295 F119 Nguyễn Xuân Hoàng 30/12/2018
296 F202 Đinh Nho Đạt 26/12/2018
297 F203 Hoàng Đình Cường 30/12/2018
298 F203 Lê Như Thoang 30/12/2018
299 F203 Nguyễn Đình Hoàng Thắng 30/12/2018
300 F203 Phan Đình văn 30/12/2018
301 F204 Lại Phước Tuấn 30/12/2018
302 F204 Nguyễn Nguyễn Chánh Nhân 30/12/2018
303 F205 Võ Ngọc Minh 30/12/2018
304 F208 Hà Minh Phúc 27/12/2018
305 F208 Phan Tiến Hùng 22/12/2018
306 F209 Hồ Ngọc Tuấn Hùng 24/12/2018
307 F209 Nguyễn Thành Long 30/12/2018
308 F211 Đinh Văn Thắng 31/12/2018
309 F211 Huỳnh Hoài Phương 31/12/2018
310 F217 Nguyễn Đức Toản 30/12/2018
311 F217 Phạm Hữu Danh 30/12/2018
312 F220 Hồ Văn Quán 27/12/2018
313 F220 Phan Hồng Bạch 27/12/2018
314 F220 Trần Văn Quốc 27/12/2018
315 F220 Võ Khắc Lộc 27/12/2018
316 F225 Chế Viết Bình 28/12/2018
317 F225 Lê Đính Thảo 28/12/2018
318 F225 Ngô Đình Hội 28/12/2018
319 F225 Nguyễn Mạnh Hưng 28/12/2018
320 F306 Trần Viết Thành 28/12/2018
321 F308 Trần Đức Mạnh 30/12/2018
322 F310 Phạm Đắc Nhiệm 30/12/2018
323 F313 Bùi Viết Nhật 30/12/2018
324 F313 Lê Quốc Hoàng 30/12/2018
325 F313 Nguyễn Phước Bảo Minh 30/12/2018
326 F320 Bùi Tuấn Anh 30/12/2018
327 F320 Nguyễn Minh Đức Toàn 30/12/2018
328 F321 Nguyễn Đình Thịnh 19/12/2018
329 F321 Phan Huy Phụng 19/12/2018
330 F403 Lê Vĩnh Huy 27/12/2018
331 F403 Trần Minh Hùng 27/12/2018
332 F403 Trần Nguyễn Sao Nam 27/12/2018
333 F403 Võ Đình Tuyển 27/12/2018
334 F403 Võ Duy Linh 27/12/2018
335 F406 Nguyễn Anh Dũng 30/12/2018
336 F406 Nguyễn Hoàng Ngọc Trí 30/12/2018
337 F407 Lê Hữu Nguyên 30/12/2018
338 F407 Ngô Quốc Vũ 30/12/2018
339 F409 Lê Bá Khánh Trình 30/12/2018
340 F409 Lê Bá Minh Đức 30/12/2018
341 F409 Lê Minh Hải Long 30/12/2018
342 F409 Lê Thúc Định 30/12/2018
343 F411 Doãn Trọng Sơn 30/12/2018
344 F411 Nguyễn Anh Hiếu 30/12/2018
345 F411 Nguyễn Phúc Thành 30/12/2018
346 F413 Lê Hữu Trường 30/12/2018
347 F413 Lê Sỹ Hiếu 30/12/2018
348 F413 Nguyễn Gia Thịnh 30/12/2018
349 F420 Hà Đức Công 30/12/2018
350 F420 Nguyễn Văn Hùng 30/12/2018
351 F420 Trần Trọng Cường 30/12/2018
352 F420 Trần Trọng Phú 30/12/2018
353 F506 Lê Nguyên Phú 28/12/2018
354 F506 Nguyễn Tuấn Quang Sang 28/12/2018
355 F521 Dương Văn Tùng 31/12/2018
356 F521 Lê Thái Sơn 31/12/2018
357 F521 Phan Khương Duy 30/12/2018
TT Phòng Họ Tên Hết Hạn
1 A101 Lê Quang Thọ 31/12/2018
2 A101 Lê Văn Lộc 28/12/2018
3 A101 Nguyễn Hữu Trọng 30/12/2018
4 A102 Lê Thanh Phụng 25/12/2018
5 A103 Nguyễn Đăng Trung 30/12/2018
6 A103 Nguyễn Duy Khánh 26/12/2018
7 A105 Võ Thăng Tuấn 29/12/2018
8 A108 Nguyễn Văn Nghĩa 23/12/2018
9 A109 Lê Đăng Hướng 30/12/2018
10 A109 Mai A Tiến Bảo 30/12/2018
11 A109 Nguyễn Lương Minh 30/12/2018
12 A109 Trương Văn Học 30/12/2018
13 A110 Đặng Đình Nghĩa 24/12/2018
14 A110 Phạm Minh Thạch 30/12/2018
15 A112 Nguyễn Anh Tuấn 25/12/2018
16 A112 Nguyễn Kinh Doanh 22/12/2018
17 A115 Dương Hiển Thuận 27/12/2018
18 A115 Huỳnh Băng Phong 28/12/2018
19 A115 Nguyễn Đình Thắng 30/12/2018
20 A121 Huỳnh Tấn Dũng 30/12/2018
21 A121 Nguyễn Công Tú 29/12/2018
22 A202 Trương Lại Nam Phương 30/12/2018
23 A203 Nguyễn Phước Kồng 25/12/2018
24 A203 Nguyễn Quốc Việt 24/12/2018
25 A204 Huỳnh Dương Minh 28/12/2018
26 A205 Nguyễn Đức Tài 30/12/2018
27 A205 Phan Kim Khánh 30/12/2018
28 A205 Trần Anh Quyền 30/12/2018
29 A208 Hồ Xuân Nở 30/12/2018
30 A208 Nguyễn Hoàng Sơn 30/12/2018
31 A208 Nguyễn Mạnh Huy 30/12/2018
32 A210 Nguyễn Thanh Hiền 26/12/2018
33 A210 Nguyễn Tư Doanh 28/12/2018
34 A212 Hoàng Nghĩa Tài 26/12/2018
35 A213 Nguyễn Thanh Hóa 29/12/2018
36 A214 Ngô Phan Tấn Vĩnh 29/12/2018
37 A215 Nguyễn Văn Nhân 30/12/2018
38 A215 Phạm Trần Đại 30/12/2018
39 A218 Nguyễn Văn Ninh 28/12/2018
40 A218 Quách Tố Mạnh Cường 29/12/2018
41 A219 Nguyễn Trung Thông 28/12/2018
42 A219 Phạm Hồng thanh 28/12/2018
43 A219 Phạm Quốc Vũ 28/12/2018
44 A219 Phùng Anh Dũng 28/12/2018
45 A220 Kiều Quang Trung 28/12/2018
46 A220 Lê Thế Tuân 28/12/2018
47 A220 Nguyễn Xuân Lam 28/12/2018
48 A220 Phan Văn Lương 28/12/2018
49 A221 Phan Thanh Ý 30/12/2018
50 A224 Nguyễn Ngọc Thi 28/12/2018
51 A224 Trần Văn Đức 28/12/2018
52 A301 Nguyễn Ngô Huy  Hoàng 27/12/2018
53 A304 Hồ Văn Anh 30/12/2018
54 A304 Trịnh Minh Hoàn 30/12/2018
55 A305 Đoàn Văn Quyết 30/12/2018
56 A305 Nguyễn Đức Hòa 30/12/2018
57 A305 Phan Long 29/12/2018
58 A305 Phan Phùng Quốc Huy 28/12/2018
59 A305 Thi Minh Hửu 29/12/2018
60 A306 Nguyễn Quang Linh 27/12/2018
61 A306 Trần Công Huế 30/12/2018
62 A307 Trần Thế Vinh 30/12/2018
63 A308 Huỳnh Tiến Anh 26/12/2018
64 A308 Nguyễn Văn Giai 30/12/2018
65 A308 Nguyễn Văn Hải 30/12/2018
66 A310 Nguyễn Viết Tám 21/12/2018
67 A313 Nguyễn Trường Sơn 27/12/2018
68 A314 Hồ Nguyên Nam 28/12/2018
69 A314 Nguyễn Văn Lương 28/12/2018
70 A314 Tô Đình Phương 28/12/2018
71 A319 Lê Anh 30/12/2018
72 A319 Nguyễn Công Mạnh 30/12/2018
73 A319 Trần Hoàng Quân 30/12/2018
74 A320 Hoàng Trọng Linh 30/12/2018
75 A320 Nguyễn Hồng Quang 30/12/2018
76 A320 Trần Cao Kỳ 30/12/2018
77 A322 Phạm Văn Đức 27/12/2018
78 A324 Đặng Văn Hiếu 28/12/2018
79 A401 Cáp Trần Bảo Tùng 29/12/2018
80 A401 Ngô Nguyễn 30/12/2018
81 A401 Nguyễn Xuân Toàn 26/12/2018
82 A403 Lê Văn Chúng 28/12/2018
83 A403 Nguyễn So Ny 30/12/2018
84 A403 Nguyễn Trần  Bảo 28/12/2018
85 A404 Lê Đình Trung Chính 28/12/2018
86 A404 Nguyễn Sỹ Mạnh 28/12/2018
87 A404 Trương Tấn Hóa 28/12/2018
88 A405 Phạm Phú Tây 30/12/2018
89 A406 Nguyễn Ngọc Quang Huy 26/12/2018
90 A407 Nguyễn Trọng Hải 31/12/2018
91 A409 Nguyễn Trọng Ánh  31/12/2018
92 A409 Nguyễn Văn Cường 27/12/2018
93 A409 Trần Bá Trường 30/12/2018
94 A410 Hồ Công Thoại 28/12/2018
95 A410 Lê Tấn Phát 30/12/2018
96 A410 Nguyễn Công Luận 30/12/2018
97 A411 Huỳnh Nhật Long 20/12/2018
98 A411 Lê Khắc Anh Thái 28/12/2018
99 A412 Lê Minh Nam 28/12/2018
100 A412 Ngô Viết Hậu 28/12/2018
101 A414 Lê Thành Phương 30/12/2018
102 A414 Nguyễn Ngọc Tùng Lâm 30/12/2018
103 A415 Nguyễn Việt Nam 28/12/2018
104 A416 Nay Thương 26/12/2018
105 A417 Giàng Seo Sài  28/12/2018
106 A418 Đào Nhật Nam 30/12/2018
107 A418 Đào Nhật Trung 30/12/2018
108 A422 Cao Văn Hoàng 30/12/2018
109 A422 LÊ MINH VƯƠNG 30/12/2018
110 A422 Lê Quang Đức 30/12/2018
111 A422 Nguyễn Văn Chiến 30/12/2018
112 A424 Nguyễn Văn Đức 27/12/2018
113 A424 Trần Nguyễn Song Tuấn 30/12/2018
114 A424 Trần Quang Tuệ 30/12/2018
115 A501 Lê Thanh Sơn 30/12/2018
116 A502 Phạm Văn Sơn 31/12/2018
117 A502 Phan Thế Hùng 28/12/2018
118 A502 Phùng Thanh Phước 28/12/2018
119 A504 Đặng Duy Trà 29/12/2018
120 A504 Dương Công Hậu 29/12/2018
121 A504 Ngô Minh Hoài 28/12/2018
122 A504 Nguyễn Viết Hoan 29/12/2018
123 A506 Đỗ Bảo Khánh 30/12/2018
124 A506 Võ Lương Kiệt 30/12/2018
125 A509 Huỳnh Văn Lập 30/12/2018
126 A510 Nguyễn Văn Dũng 28/12/2018
127 A511 Đặng Văn Quang 30/12/2018
128 A511 Nguyễn Hữu Nhân 30/12/2018
129 A511 Nguyễn Quốc Vương 30/12/2018
130 A512 Dương Xuân Cương 29/12/2018
131 A512 Huỳnh Công Hiền 25/12/2018
132 A512 Lê Văn Trường 30/12/2018
133 A512 Vũ Thanh Tuyên 30/12/2018
134 A515 Sô Vĩnh Xuân 30/12/2018
135 A517 Đinh Văn Chí 28/12/2018
136 A519 Nguyễn Văn Chính 26/12/2018
137 A519 Nguyễn Viết Hùng 29/12/2018
138 A520 Lê Phan Trí 30/12/2018
139 A521 Lương Thanh Hải 28/12/2018
140 A521 Nguyễn Tấn Ánh 28/12/2018
141 A523 Nguyễn Văn Duy 30/12/2018
142 B103 Nguyễn Thị Lan Anh 27/12/2018
143 B103 Nguyễn Thị Thu Uyên 27/12/2018
144 B103 Nguyễn Thị Thùy Nga 27/12/2018
145 B103 Phạm Thị Minh Hoàng 27/12/2018
146 B103 Trần Thị Huyền 27/12/2018
147 B105 Dương Thị Phương Thảo 26/12/2018
148 B105 Trần Thị Bảo Ngọc 28/12/2018
149 B107 Lê Thị Quyên 30/12/2018
150 B107 Nguyễn Thị Cẩm Phương 30/12/2018
151 B107 Nguyễn Thị Trà My 30/12/2018
152 B107 Nguyễn Trần Phương Anh 30/12/2018
153 B108 Nguyễn Thị Minh Mãi 27/12/2018
154 B119 Trần Thị Ngọc Tuyết 25/12/2018
155 B120 Phạm Thị Mỹ Trúc 29/12/2018
156 B123 Hồ Thị Nết 28/12/2018
157 B123 Lê Thị Hồng Long 23/12/2018
158 B123 Nguyễn Thị Nhung 24/12/2018
159 B124 Nguyễn Phương Thanh 28/12/2018
160 B201 Nguyễn Hà Oanh 30/12/2018
161 B201 Trương Nhật Hảo 28/12/2018
162 B203 Trần Thị Thu Sương 28/12/2018
163 B204 Đào Thị ý Vy 26/12/2018
164 B204 Nguyễn Thị Bích Lưu 30/12/2018
165 B205 Đỗ Thị Linh 30/12/2018
166 B207 Đỗ Thị Kim Na 26/12/2018
167 B208 Hà Thị Bích 26/12/2018
168 B209 Đào Thị Minh Hiếu 30/12/2018
169 B209 Đào Thị Thanh Thủy 30/12/2018
170 B209 Đào Thị Thu Thảo 30/12/2018
171 B209 Nguyễn Thị Hồng Lan 30/12/2018
172 B209 Nguyễn Thị Kim Loan 30/12/2018
173 B212 Võ Thị Uyên 27/12/2018
174 B213 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 30/12/2018
175 B213 Nguyễn Thị Phương 30/12/2018
176 B216 Nguyễn Thị Hà Phương 30/12/2018
177 B217 Lê Phạm Mỹ Ngọc 25/12/2018
178 B218 Hồ Thị Kim 29/12/2018
179 B221 Lê Thị Hà 30/12/2018
180 B221 Lê Thị Hảo 30/12/2018
181 B221 Phạm Thị Hồng 30/12/2018
182 B221 Phan Thị Việt Hà 30/12/2018
183 B223 Nguyễn Thị Trà 28/12/2018
184 B225 Nguyễn Thị Liền 25/12/2018
185 B225 Phan Thị Nguyệt 30/12/2018
186 B227 Mai Thị Thu Hằng 30/12/2018
187 B227 Phan Thị Hưng 30/12/2018
188 B228 Lê Hà Phương 29/12/2018
189 B230 Châu Thị Hạ 30/12/2018
190 B304 Đặng Thị Bích Ngọc 26/12/2018
191 B306 Lê Thị Thảo 26/12/2018
192 B307 Đặng Thị Út Hạnh 30/12/2018
193 B307 Phan Thị Oanh 30/12/2018
194 B308 Đinh Thị Tiên Dung 30/12/2018
195 B308 Đỗ Thị Anh 30/12/2018
196 B308 Phạm Thị Vy Vy 30/12/2018
197 B308 Trương Thị Tuyết Oanh 30/12/2018
198 B309 Dương Thị Phương 25/12/2018
199 B311 Hoàng Võ Như Ý 24/12/2018
200 B313 Lê Thị Kim Yến 28/12/2018
201 B314 Ngô Thị Thu 30/12/2018
202 B314 Nguyễn Thị Hà My 26/12/2018
203 B314 Nguyễn Thị Minh Hương 26/12/2018
204 B317 Nguyễn Thị Minh Thanh 29/12/2018
205 B317 Võ Thị Hà 29/12/2018
206 B317 Võ Thị Hồng 29/12/2018
207 B319 Đặng Thị Hoài Trinh 28/12/2018
208 B321 Bùi Thị Thảo 30/12/2018
209 B321 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 30/12/2018
210 B321 Ngô Thị Hiền 30/12/2018
211 B321 Nguyễn Thị Xuân Thi 30/12/2018
212 B322 Nguyễn Thị Quỳnh Thảo 28/12/2018
213 B323 Cao Thị Hồng 28/12/2018
214 B323 Nguyễn Thị Hằng 30/12/2018
215 B323 Trần Ngọc Mỹ Linh 25/12/2018
216 B325 Nguyễn Thị Nhã Ca 30/12/2018
217 B327 Lê Thị Hoài 28/12/2018
218 B327 Lê Thị Thuỳ 28/12/2018
219 B327 Nguyễn Thanh Ngọc 28/12/2018
220 B327 Phạm Thị Mỹ 28/12/2018
221 B332 Nguyễn Thị Minh Tuyến 26/12/2018
222 B402 Điểu Hùng 24/12/2018
223 B402 Nguyễn Ngọc Thiện 30/12/2018
224 B402 Vũ Khắc Hiếu 31/12/2018
225 B403 Lê Hoàng Vũ 27/12/2018
226 B403 Trương Quang Long 27/12/2018
227 B403 Võ Huy Hoàng 27/12/2018
228 B404 Trần Trung Dũng 30/12/2018
229 B405 Cao Nguyễn Thành Vĩ 30/12/2018
230 B405 Đậu Đình Anh 30/12/2018
231 B405 Hồ Đặng Sỹ Đức 30/12/2018
232 B405 Hoàng Trọng Kiều 30/12/2018
233 B405 Nguyễn Văn Trường 30/12/2018
234 B405 Võ Đức Hiệu 30/12/2018
235 B406 Nguyễn Tiến Hải 27/12/2018
236 B410 Nguyễn Đức Mạnh 30/12/2018
237 B410 Nguyễn Trung Huy 30/12/2018
238 B413 Ngô Chí Thành 30/12/2018
239 B413 Vũ Hoàng Minh 28/12/2018
240 B415 Nguyễn Hải Quang 26/12/2018
241 B415 Nguyễn Minh Thành 28/12/2018
242 B415 Phan Minh Hiếu 26/12/2018
243 B415 Phùng Mạnh Hùng 30/12/2018
244 B416 Trần Văn Tý 28/12/2018
245 B417 Nguyễn Hoàng Hải 26/12/2018
246 B418 Hồ Viết Hiếu 26/12/2018
247 B418 Huỳnh Công Tiến 30/12/2018
248 B419 Nguyễn Văn Hùng 30/12/2018
249 B419 Nguyễn Văn Thưởng 30/12/2018
250 B419 Phùng Văn Ngự 30/12/2018
251 B419 Phùng Văn Thản 30/12/2018
252 B422 Nguyễn Viết Hoài Khánh 28/12/2018
253 B423 Nguyễn Thanh Sơn 30/12/2018
254 B425 Hồ Văn Hiếu 30/12/2018
255 B425 Lê Ngọc Thắng 30/12/2018
256 B425 Trương Thái Hậu 30/12/2018
257 B425 Võ Văn Hà 30/12/2018
258 B427 Đào Duy Tùng 28/12/2018
259 B427 Lê Nguyên Phú 28/12/2018
260 B427 Trần Công Thắng 28/12/2018
261 B427 Vũ Viết Anh 28/12/2018
262 B428 Đinh Văn Gương 26/12/2018
263 B432 Nguyễn Nhật Cường 30/12/2018
264 B432 Y GyLy Niê Kdăm 26/12/2018
265 B502 Đào Sỹ Quyết 27/12/2018
266 B502 Phạm Xuân Đức 27/12/2018
267 B506 Trịnh Minh Phương 30/12/2018
268 B508 Hồ Phương Bình 30/12/2018
269 B510 Lại Thế Thắng 27/12/2018
270 B511 Bùi Phi Long 28/12/2018
271 B511 Nguyễn Vi Uy Linh 30/12/2018
272 B511 Võ Vũ Huy 30/12/2018
273 B512 Nguyễn Minh Phúc 30/12/2018
274 B512 Nguyễn Trần Nhật Lâm 30/12/2018
275 B513 Nguyễn Ngọc Anh 28/12/2018
276 B515 Đoàn Duy Dương 23/12/2018
277 B516 Cao Xuân Hạnh 27/12/2018
278 B516 Phan Đức Sơn 27/12/2018
279 B517 Lê Minh Vũ 30/12/2018
280 B517 Phạm Ngọc Tuấn 28/12/2018
281 B517 Trương Đức Quang Trường 30/12/2018
282 B518 HUỲNH CHÍ TÀI 28/12/2018
283 B520 Lê Nguyễn Anh Quân 26/12/2018
284 B520 Nguyễn Huy Hậu 26/12/2018
285 B520 Nguyễn Thanh Long 26/12/2018
286 B522 Đặng Hoàng Sơn 28/12/2018
287 B522 Phan Tùng Dương 28/12/2018
288 B522 Võ Công Anh 28/12/2018
289 B524 Hoàng Quốc Việt 30/12/2018
290 B524 Phan Xuân Phương 25/12/2018
291 C301 Nguyễn Thị Bích Chi 30/12/2018
292 C301 Tô Thị Thùy Dung 30/12/2018
293 C301 Võ Thị Thu Sương 30/12/2018
294 C302 Trương Thị Hồng Nhị 26/12/2018
295 C302 Võ Trần Phương Thiên 30/12/2018
296 C302 Võ Trần Phương Thương 30/12/2018
297 C304 Lê Thị Thái 30/12/2018
298 C307 Nguyễn Thị Nga 28/12/2018
299 C309 Phạm Phương Thủy 30/12/2018
300 C310 Đỗ Thị Ngọc Trâm 27/12/2018
301 C311 Hồ Thị Mỹ Hà 30/12/2018
302 C311 Lê Thị Ngọc Mai 30/12/2018
303 C311 Phạm Thị Thùy Linh 30/12/2018
304 C311 Trần Thị Hoài Thương 30/12/2018
305 C316 Nguyễn Cửu Thị Mỹ Ngọc 30/12/2018
306 C316 Puih H Khin 30/12/2018
307 C317 Lê Thị Tuyết May 30/12/2018
308 C317 Ma Thị Thu Hiền 30/12/2018
309 C317 Nguyễn Mai Ái Nhi 30/12/2018
310 C317 Nguyễn Thị Lan Trinh 30/12/2018
311 C317 Võ Thị Hà 30/12/2018
312 C319 Phan Thị Ngọc Hiền 28/12/2018
313 C320 Hoàng Ngọc Diệu Linh 26/12/2018
314 C324 Đoàn Thị Thùy Trang 28/12/2018
315 C324 Võ Thị Mỹ Linh 30/12/2018
316 C401 Nguyễn Lê Hoàng Anh 30/12/2018
317 C404 Lê Hà Vi 28/12/2018
318 C404 Nguyễn Thị Thanh Trâm 29/12/2018
319 C404 Quách Thị Hoàng Lâm 30/12/2018
320 C405 Bùi Thị Mến 30/12/2018
321 C405 Đặng Minh Thu 30/12/2018
322 C405 Hoàng Thị Mỹ 30/12/2018
323 C405 Nguyễn Thị Hoàng Yến 30/12/2018
324 C405 Thái Thị Thuỳ Linh 30/12/2018
325 C408 Trần Thị Hương Mơ 29/12/2018
326 C409 Hồ Dạ Thảo 30/12/2018
327 C409 Lê Thị Minh Hiền 30/12/2018
328 C409 Phan Thị Kim Thảo 30/12/2018
329 C412 Phan Huỳnh Nga 28/12/2018
330 C413 Bùi Thị Hằng Nga 30/12/2018
331 C413 Lê Thị Quỳnh Như 30/12/2018
332 C413 Nguyễn Lê Thảo Nhi 30/12/2018
333 C413 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 30/12/2018
334 C502 Lê Thị Mỹ Triều 23/12/2018
335 C503 Phạm Thị Thúy Uyên 30/12/2018
336 C507 Phạm Thị Mỹ Dung 28/12/2018
337 C508 Lê Thị Hằng 28/12/2018
338 C509 Lê Thị Minh Vân 29/12/2018
339 C509 Phạm Sắc Son 29/12/2018
340 C509 Trần Chung Kim Chi 29/12/2018
341 C509 Võ Thị Thu Hiền 29/12/2018
342 C511 Bùi Thị Loan 30/12/2018
343 C511 Đặng Thị Thùy Tâm 30/12/2018
344 C511 Lê Thị Kiều 30/12/2018
345 C511 Vũ Diệu Linh 30/12/2018
346 C512 Trương Thị Lệ Huyền 31/12/2018
347 C513 Trần Thị Mai Vy 28/12/2018
348 C513 Trần Thị Mỹ Trang 26/12/2018
349 C513 Trắng Thị Tuyết 24/12/2018
350 C514 Hồ Thị Nga 30/12/2018
351 C514 Hoàng Hương Thảo 30/12/2018
352 C514 Nguyễn Thị Hồng Vân 30/12/2018
353 C514 Võ Thị Thu Hoài 30/12/2018
354 C515 Đỗ Đức Bình 24/12/2018
355 C515 Lê Ái Nhi 26/12/2018
356 C516 Nguyễn Phương Dung 30/12/2018
357 C517 Lê Thị Phương Nhi 28/12/2018
358 C518 Bùi Tuyết Trinh 30/12/2018
359 C601 Đỗ Thị Bích Ngọc 27/12/2018
360 C605 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/12/2018
361 C605 Nguyễn Thị Tuyết Mai 28/12/2018
362 C606 Đinh Thị Quỳnh Nga 30/12/2018
363 C608 Phạm Thị Thu Hà 28/12/2018
364 C609 Nguyễn Thị Phương Lan 30/12/2018
365 C610 Ung Thị Thu Thủy 27/12/2018
366 C613 Kpă H Nga 28/12/2018
367 C613 Lê Thị Sớm Mai 28/12/2018
368 C613 Nguyễn Thị Duyên Trang 28/12/2018
369 C613 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/12/2018
370 C615 Thái Thị Tâm 27/12/2018
371 C619 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 30/12/2018
372 C619 Trần Thị Hiếu 30/12/2018
373 C619 Trần Thị Linh 30/12/2018
374 C619 Trần Thị Thảo 30/12/2018
375 C620 Nguyễn Phạm Kim Yến 30/12/2018
376 C622 Đinh Thị Mai Hương 30/12/2018
377 C622 Trần Thị Mỹ Linh 30/12/2018
378 C624 Huỳnh Thị Ngọc Trang 30/12/2018
379 C703 Chu Thị Quỳnh 28/12/2018
380 C703 Hồ Thị Mỹ Hạnh 28/12/2018
381 C703 Lê Ngọc Hà 28/12/2018
382 C703 Nguyễn Thị Hồng Hậu 28/12/2018
383 C703 Phạm Thái Phương Uyên 28/12/2018
384 C704 Lê Thị Huyền Trang 30/12/2018
385 C704 Nguyễn Thị Giang 30/12/2018
386 C704 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 30/12/2018
387 C705 Nguyễn Thị Bảo Trang 27/12/2018
388 C705 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/12/2018
389 C705 Nguyễn Thị Tố Quyên 28/12/2018
390 C709 Lê Thị Thanh Huyền 30/12/2018
391 C709 Trần Thị Thu Thảo 30/12/2018
392 C712 Nguyễn Thị Kiều Trinh 30/12/2018
393 C712 Nguyễn Thị Thùy Trang 30/12/2018
394 C712 Phạm Thị Kim Yến 30/12/2018
395 C712 Trần Thủy Văn 30/12/2018
396 C713 Lê Thị Huyền 30/12/2018
397 C716 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/12/2018
398 C716 Nguyễn Thị Kim Thương 30/12/2018
399 C717 Nguyễn Thị Lan 28/12/2018
400 C724 H Sơ Ly Niê 26/12/2018
401 C724 Võ Thị Huệ 27/12/2018
402 C724 Võ Thủy Tiên 27/12/2018
403 C801 Đỗ Nguyên Quỳnh Ngân 23/12/2018
404 C803 Nguyễn Thị Mỹ Xuân 26/12/2018
405 C803 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 26/12/2018
406 C803 Trần Thị Tuyết Thoa 28/12/2018
407 C804 Phạm Thị Mỹ Hạnh 28/12/2018
408 C804 Vũ Ái Linh 30/12/2018
409 C805 Bùi Thị Huyền 30/12/2018
410 C805 Nguyễn Thị Trang 30/12/2018
411 C808 Hoàng Mỹ Linh 26/12/2018
412 C812 Hà Thị Ngọc Oanh 30/12/2018
413 C812 Nguyễn Thị Hòa Yên 30/12/2018
414 C812 Nguyễn Trần Thanh Tuyền 30/12/2018
415 C812 Võ Thị Tuyết Mỹ 30/12/2018
416 C813 Đỗ Thị Bích Ngà 30/12/2018
417 C813 Lê Đỗ Thuý Ly 30/12/2018
418 C813 Ngô Mai Thùy Trang 30/12/2018
419 C816 Phạm Tú Uyên 24/12/2018
420 C820 Nguyễn Thị Mai Lương 30/12/2018
421 C824 Bùi Thị Thảo Phương 30/12/2018
422 C908 Nguyễn Khánh Hân 25/12/2018
423 C910 Đặng Thị Lệ Quyên 21/12/2018
424 C910 Trương Thị Nhã Phương 21/12/2018
425 C916 Lê Thị Hồng Ý 24/12/2018
426 C916 Lưu Minh Anh 30/12/2018
427 C917 Trần Khánh Vy 28/12/2018
428 C918 Đinh Thị Huyền Trâm 30/12/2018
429 C918 Ksor Mỹ Linh 29/12/2018
Category: