DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH TẾT SUM VẦY 2019

TT PHÒNG HỌ TÊN TỈNH TRƯỜNG
ĐỘI TRƯỞNG/ĐỘI PHÓ SINH VIÊN TỰ QUẢN
1 A 318 Lê Nhật Tân Đăk Lăk Đại học Đông Á
2 C 912 Huỳnh Thị Tường Vi Quảng Nam Đại học Kinh tế
3 C 323 Nguyễn Thị Thúy Hà Tĩnh ĐH Sư phạm
4 F 212 Lê Hồng Được Thừa Thiên Huế ĐH Duy Tân
CĐ FPT
1 D 320 Nguyễn Công Đức Đăk Lăk Cao Đẳng FPT
2 A 210 Lê Thị Cúc Đăk Lăk Cao Đẳng FPT
ĐH Bách khoa
1 A 311 Lưu Mai Quỳnh Bình Định Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
2 D 109 Nguyễn Tư Quang Sáng Nghệ An Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
3 D 409 Nguyễn Minh Sáng Hà Tĩnh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
4 D 409 Nguyễn Minh Hoàng Hà Tĩnh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
5 E 308 Nguyễn Việt Cường Ninh Bình Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
6 D 216 Nguyễn Văn Thắng Nghệ An Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
7 B 519 Đinh Văn Tùng Thanh Hóa Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
ĐH Đông Á
1 A 204 Lê Duy Lương Thanh Hóa Đại học Đông Á
2 A 308 Lưu Văn Quyết Đăk Lăk Đại học Đông Á
3 B 205 Dương Thị Thu Hiền Đăk Lăk Đại học Đông Á
4 C 310 Phạm Hoàng Anh Thư Trà Vinh Đại học Đông Á
5 C 907 Lê Ksor Bích Ngọc Gia Lai Đại học Đông Á
6 A 105 Y Tô Ni Ê Ban Đăk Lăk Đại học Đông Á
7 B 228 Đinh Thị Mêc Gia Lai Đại học Đông Á
8 C 802 K Pă Khiết Gia Lai Đại học Đông Á
9 A 517 Điểu Muân Đăk Nông Đại học Đông Á
ĐH Duy Tân
1 A 210 Triệu Thị Lê Đăk Lăk Đại Học Duy Tân
2 B 123 Nguyễn Thị Phương Thúy Hà Tĩnh Đại Học Duy Tân
3 A 320 Nguyễn Hồng Quang Gia Lai Đại Học Duy Tân
ĐH Kiến Trúc
1 A 318 Bùi Công An Hà Tĩnh Đại học Kiến Trúc
2 A 402 Nguyễn Thọ Phúc Nghệ An Đại học Kiến Trúc
3 A 116 Nguyễn Văn Hải Quảng Bình Đại học Kiến Trúc
4 A 213 K Bòi Lâm Đồng Đại học Kiến Trúc
ĐH Kinh Tế
1 B 516 Bùi Quốc Hào Hà Tĩnh Đại học Kinh tế
2 C 905 Lê Thị Mai Phương Nghệ An Đại học Kinh tế
3 B 220 Trương Thị Trúc Nghệ An Đại học Kinh tế
ĐH Ngoại Ngữ
1 B 323 Cao Thị Hồng Thanh Hóa Đại học Ngoại ngữ
2 C 819 Nguyễn Thị Thành Nghệ An Đại học Ngoại ngữ
3 C 819 Nguyễn Trần Thuý Vinh Phú Yên Đại học Ngoại ngữ
4 B 211 Trương Thị Thuỳ Dung Hà Tĩnh Đại học Ngoại ngữ
ĐH Sư phạm 
1 A 223 Biện Thị Dung Hà Tĩnh Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
2 A 411 Y Chi KonTum Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
3 A 411 Y May KonTum Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
4 A 411 K So Nga Rơ Chong KonTum Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
5 B 115 Quàng Thị Kim Như Sơn La Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
6 A 115 H’Búp Eban Đăk Lăk Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
CĐ văn hoá nghệ thuật
1 B 115 Từ Thị Thanh Thúy Cần Thơ CĐ văn hoá nghệ thuật
Category: