DANH SÁCH ĐẠI DIỆN SINH VIÊN KTX PHÍA TÂY LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19

     Đề nghị sinh viên KTX phía Tây có tên trong danh sách dưới đây đúng vào lúc 14:00, ngày 17/8/2021 có mặt tại sân KTX để làm xét nghiệm COVID-19.

     Lưu ý: Thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, xếp hàng ngay ngắn, trật tự trong suốt quá trình lấy mẫu.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19 KTX PHÍA TÂY

STT PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÒNG GIỚI TÍNH TRƯỜNG TỈNH SỐ SV Ở LẠI
1 A101 Mạc Thị Anh Nguyên Nữ ĐHDT Tỉnh Hải Dương 2
2 A104 Trần Thị Ngọc Hoa Nữ ĐHSP Tỉnh Quảng Ngãi 1
3 A110 Trần Thị Kim Oanh Nữ CĐCNYD Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
4 A113 Trần Thị Mỹ Thúy Nữ ĐHDT Tỉnh Khánh Hòa 1
5 A119 Lê Thị Hậu Nữ ĐHBK Tỉnh Quảng Bình 2
6 A122 Trịnh Tú Sương Nữ ĐHBK Tỉnh Bình Định 1
7 A205 Nguyễn Lê Như Thảo Nữ ĐHDT Tỉnh Đắk Lắk 1
8 A211 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ ĐHDT Tỉnh Đắk Lắk 2
9 A213 Đàm Thị Dung Nữ ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
10 A216 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ ĐHSP Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
11 A219 Trần Thị Thu Trà Nữ ĐHDT Tỉnh Quảng Nam 1
12 A220 Bùi Thị Hồng Phượng Nữ ĐHDT Tỉnh Gia Lai 4
13 A301 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Nữ ĐHSP Tỉnh Đắk Lắk 1
14 A302 Võ Thị Như Quỳnh Nữ ĐHBK Tỉnh Gia Lai 1
15 A304 Lê Huyền Trang Nữ ĐHDT Tỉnh Đắk Lắk 1
16 A305 Hà Thị Phúc Nữ CĐKTTH Tỉnh Quảng Nam 1
17 A307 Huỳnh Thị Thúy Kiều Nữ CĐKTTH Tỉnh Quảng Ngãi 2
18 A308 Nguyễn Thị Phú Hậu Nữ ĐHSP Tỉnh Quảng Nam 2
19 A309 Phạm Thị Thúy Mi Nữ ĐHDT Tỉnh Bình Định 1
20 A313 Phan Thị Nở Nữ ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 2
21 A314 Phan Xuân Thuận Nữ ĐHDT Tỉnh Quảng Bình 1
22 A316 Dương Thị Ngọc Ánh Nữ ĐHDT Tỉnh Nghệ An 1
23 A320 Nguyễn Thị Lệ Nữ ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 4
24 A401  Nguyễn Đình Dũng Nam ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 1
25 A402 Hồ Minh Sự Nam ĐHBK Tỉnh Bình Định 2
26 A403 Lê Hùng Sơn Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 2
27 A408 Lê Quang Đức Nam ĐHDT Tỉnh Nghệ An 1
28 A414 Trần Thị Yến Nhi Nữ ĐHBK Tỉnh Quảng Trị 1
29 A418 Nguyễn Thị Nga Nữ ĐHBK Tỉnh Thanh Hóa 1
30 A422 Ngô Thanh Quí Nữ CĐCNYD Tỉnh Quảng Ngãi 3
31 A424 Phan Thị Thu Hà Nữ ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
32 A502 Nguyễn Viết Bửu Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
33 A504 Chu Văn Phong Nam ĐHBK Tỉnh Đắk Lắk 2
34 A506 Trần Quang Huy Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
35 A507 Nguyễn Quốc Bảo Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
36 A508 Phạm Tuấn Hải Nam ĐHBK Tỉnh Phú Yên 1
37 A520 Nguyễn Xuân Huy Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 2
38 A522 Võ Văn Thiện Nam CĐFPT Tỉnh Đắk Lắk 1
39 A527 Đinh Hoàng Cầu Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
40 B106 Nguyễn Thị Linh Nữ ĐHSP Tỉnh Gia Lai 1
41 B110 Lê Thị Huyền Nữ ĐHDT Tỉnh Đắk Lắk 1
42 B111 Nguyễn Hoàng Trúc My Nữ ĐHBK Tỉnh Khánh Hòa 1
43 B112 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ ĐHDT Tỉnh Đắk Nông 1
44 B113 Đặng Thị Kim Thương Nữ ĐHSP Tỉnh Kon Tum 1
45 B115 Lê Thị Kim Phượng Nữ ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
46 B117 Phan Thị Ngọc Phương Nữ ĐHDT Tỉnh Kon Tum 1
47 B120 Nguyễn Thị Mai Huyền Nữ ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
48 B122 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ CĐFPT Tỉnh Kon Tum 2
49 B203 Võ Trần Phương Thúy Nữ ĐHBK Tỉnh Khánh Hòa 1
50 B204 Trần Thị Ngọc Trang Nữ ĐHSP Tỉnh Thanh Hóa 2
51 B208 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc Nữ ĐHSP Tỉnh Thanh Hóa 1
52 B216 Lê Vân Quỳnh Nữ ĐHDT Tỉnh Nghệ An 1
53 B217 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ ĐHDT Tỉnh Quảng Ngãi 1
54 B222 Nguyễn Phạm Lan Trinh Nữ ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
55 B224 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ ĐHSP Tỉnh Quảng Bình 1
56 B225 Nguyễn Thị Nhật Lan Nữ ĐHBK Tỉnh Gia Lai 1
57 B302 Nguyễn Thị Thùy Trinh Nữ ĐHBK Tỉnh Quảng Ngãi 1
58 B304 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ ĐH DT Tỉnh Dắk Nông 1
59 B305 Nguyễn Thị Diễm My Nữ ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 3
60 B307 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 3
61 B315 Tôn Nữ Nhất Bình Nữ ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
62 B317 Nguyễn Thị Minh Nữ ĐHDT Tỉnh Hải Dương 1
63 B318 Nguyễn Thị Hường Nữ ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
64 B323 Hoàng Thị Phương Nhi Nữ ĐHDT Tỉnh Đắk Lắk 1
65 B327 Trương Thị Hường Nữ ĐHSP Tỉnh Nghệ An 1
66 B402 Nguyễn Thủy Tiên Nữ ĐHSP Tỉnh Khánh Hòa 1
67 B406 Bùi Thị Thanh Kiêm Nữ ĐHDT Tỉnh Hà Tĩnh 1
68 B407 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ ĐHDT Tỉnh Đắk Lắk 1
69 B408 Nguyễn Thị Như Thảo Nữ ĐHSP Thành phố Đà Nẵng 1
70 B412 Ngô Như Quỳnh Nữ ĐHDT Tỉnh Bình Định 1
71 B414 Nguyễn Thị Bích Diệu Nữ ĐHBK Tỉnh Bình Định 1
72 B415 Bùi Thanh Nga Nữ ĐHBK Tỉnh Nghệ An 2
73 B419 Đặng Thị Thu Hiền Nữ ĐHDT Tỉnh Bình Phước 1
74 B420 Trần Thị Huyền Trang Nữ ĐHDT Tỉnh Quảng Trị 5
75 B422 Hoàng Thị Hà Nữ ĐHBK Tỉnh Thanh Hóa 2
76 B425 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ ĐHDT Tỉnh Quảng Ngãi 1
77 B427 Trần Thị Nương Nữ ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 2
78 B504 Nguyễn Viết Huy Nam ĐHBK Tỉnh Bình Định 1
79 B508 Trần Thanh Hùng Nam ĐHSP Tỉnh Kon Tum 2
80 B512 Nguyễn Hoàng Khánh Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 1
81 B514 Nguyễn Hiếu Nam ĐHDT Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
82 B518 Mai Thế Dũng Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 1
83 B520 Đỗ Minh Thịnh Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Ngãi 1
84 B522 Phạm Nguyễn Tuân Nam ĐHDT Tỉnh Đắk Nông 1
85 C106 Lê Thị Anh Thư Nữ ĐHDT Tỉnh Bình Phước 1
86 C107 Trương Thị Thanh Nữ ĐHBK Thành phố Đà Nẵng 1
87 C114 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ ĐHDT Tỉnh Gia Lai 1
88 C116 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ ĐHDT Tỉnh Thái Bình 1
89 C119 Võ Nguyễn Như Quỳnh Nữ ĐHDT Tỉnh Phú Yên 1
90 C203 Hoàng Thị Thanh Xuân Nữ ĐHSP Tỉnh Kon Tum 2
91 C205 Trương Thị An Nữ ĐHDT Tỉnh Bình Phước 3
92 C207 Nguyễn Lan Anh Nữ ĐHDT Tỉnh Thanh Hóa 1
93 C208 Lê Thị Tú Hà Nữ CĐFPT Tỉnh Thanh Hóa 1
94 C209 Phạm Thị Hiếu Ngân Nữ ĐHDT Tỉnh Dắk Nông 1
95 C212 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ ĐHDT Tỉnh Gia Lai 1
96 C218 Huỳnh Thị Ngọc Hiền Nữ ĐHBK Tỉnh Quảng Ngãi 1
97 C219 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Nữ ĐHDT Tỉnh Phú Yên 2
98 C222 Huỳnh Thị Thương Nữ ĐHDT Tỉnh Quảng Nam 2
99 C227 Hoàng Thị Nga Nữ CĐFPT Tỉnh Đắk Lắk 1
100 C305 Đinh Thị Vân Anh Nữ ĐHKTYD Tỉnh Quảng Nam 1
101 C315 Nguyễn Thị Xuân Hương Nữ ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
102 C317 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ ĐHDT Tỉnh Đắk Lắk 5
103 C323 Phan Võ Minh Thư Nữ ĐHDT Tỉnh Lâm Đồng 1
104 C325 Nguyễn Thị Thiên Hương Nữ ĐHBK Tỉnh Quảng Trị 1
105 C327 Nguyễn Thị Kiều Trâm Nữ ĐHDT Tỉnh Kon Tum 2
106 C403 Trần Anh Hiếu Nam ĐHDT Tỉnh Hà Tĩnh 1
107 C409 Huỳnh Lê Vũ Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
108 C413 Phan Văn Quốc Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
109 C415 Trần Công Minh Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
110 C417 Vy Trung Kiên Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 1
111 C418 Nguyễn Thái Phúc Nam CĐFPT Tỉnh Thái Bình 1
112 C423 Lê Quốc Tính Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Ngãi 2
113 C425 Nguyễn Đức Khải Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 2
114 C501 Nguyễn Trần Thanh Tâm Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
115 C505 Trịnh Hoàng Nam Nam CĐFPT Tỉnh Quảng Trị 1
116 C508 Dương Quang Quân Nam ĐHDT Tỉnh Lâm Đồng 1
117 C511 Nguyễn Thành Chung Nam CĐFPT Tỉnh Quảng Trị 1
118 C514 Phan Lê Quốc Tài Nam ĐHSP Tỉnh Khánh Hòa 1
119 C517 Trịnh Văn Hoàng Nam CĐKTTH Tỉnh Đắk Lắk 1
120 C527 Phạm Tấn Quang Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Ngãi 1
121 D102 Hồ Lâm Kiệt Nam ĐHDT Tỉnh Quảng Trị 2
122 D103 Nguyễn Hữu Hùng Nam CĐFPT Tỉnh Quảng Trị 1
123 D104 Lê Công Đức Nam ĐHSP Tỉnh Gia Lai 1
124 D106 Nguyễn Thanh Trí Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Trị 1
125 D108 Võ Văn Sỹ Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
126 D117 Lê Quang Duy Nam ĐHDT Tỉnh Bình Định 1
127 D119 Phạm Thanh Bình Nam CĐFPT Tỉnh Đắk Lắk 2
128 D201 Nguyễn Ngọc Hùng Nam ĐHDT Tỉnh Đắk Nông 1
129 D202 Đỗ Thành Đạt Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 2
130 D205 Nguyễn Duy Đồng Nam ĐHDT Tỉnh Đắk Lắk 1
131 D206 Võ Châu Long Nam HNAAU Tỉnh Gia Lai 2
132 D207 Nguyễn Đình Tuấn Thủy Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Bình 1
133 D208 Dương Thế Dũng Nam ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 1
134 D211 Trần Sỹ Lộc Nam ĐHSP Tỉnh Quảng Trị 2
135 D212 Lê Đình Trung Nam ĐHBK Tỉnh Thanh Hóa 1
136 D217 Văn Đình Nhật Hữu Nam ĐHSP Tỉnh Đắk Lắk 2
137 D220 Nguyễn Văn Hiệp Nam ĐHDT Tỉnh Phú Yên 4
138 D222 Lê Anh Lâm Nam ĐHDT Tỉnh Quảng Bình 1
139 D223 Phan Viết Hưng Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
140 D225 Ngô Hoàng Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
141 D303 Nguyễn Thành Chung Nam ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 1
142 D309 Tô Bá Chiến Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 1
143 D312 Nguyễn Ngọc Phương Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 2
144 D313 Lê Lít Nam ĐHBK Tỉnh Đắk Lắk 2
145 D314 Hồ Đắc Phú Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
146 D315 Võ Văn Hà Nam ĐHDT Tỉnh Nghệ An 1
147 D319 Phan Huỳnh Minh Tây Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
148 D320 Lê Văn Anh Nam ĐHBK Tỉnh Thanh Hóa 1
149 D321 Lê Quang Phi Nam CĐFPT Tỉnh Hà Tĩnh 1
150 D322 Trần Văn Huy Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 1
151 D325 Lê Tấn Hoàng Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Trị 2
152 D327 Lê Văn Lưu Nam CĐFPT Tỉnh Đắk Lắk 3
153 D401 Trần Văn Vinh Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
154 D409 Cao Đình Ái Nam ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 3
155 D412 Thái Bá Hưng Nam ĐHDT Tỉnh Nghệ An 1
156 D413 Đinh Văn Tùng Nam ĐHBK Tỉnh Thanh Hóa 1
157 D416 Nguyễn Văn Lý Nam ĐHDT Tỉnh Nghệ An 1
158 D417 Trần Mạnh Dũng Nam CĐFPT Tỉnh Quảng Bình 2
159 D423 Hồ Ngọc Quang Nam ĐHDT Tỉnh Quảng Ngãi 1
160 D506 Đặng Công Minh Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Bình 1
161 D515 Lê Văn Thành Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 3
162 D517 Phạm Đức Việt Nam ĐHDT Tỉnh Thanh Hóa 1
163 D523 Chu Văn Hồng Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 2
164 D524 Đào Bá Hải Nam ĐHBK Tỉnh Gia Lai 3
165 E101 Hoàng Văn Tùng Nam ĐHBK Tỉnh Thanh Hóa 1
166 E109 Hoàng Văn Hiệp Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
167 E110 Trần Quang Vinh Nam ĐHDT Tỉnh Đắk Nông 1
168 E111 Trần Văn Thắng Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
169 E116 Nguyễn Văn Hữu Phước Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
170 E201 Lê Thanh Tùng Nam ĐHDT Tỉnh Gia Lai 1
171 E202 Mẫn Xuân Long Nam ĐHDT Tỉnh Bắc Ninh 1
172 E206 Nguyễn Bá Nam Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 1
173 E207 Võ Đại Huy Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 2
174 E212 Trần Phúc Thọ Nam ĐHBK Tỉnh Kon Tum 1
175 E213 Nguyễn Văn Chương Nam ĐHBK Tỉnh Đắk Lắk 1
176 E214 Triệu Đức Tông Nam ĐHBK Tỉnh Gia Lai 1
177 E215 Thái Nguyên Nam ĐHDT Tỉnh Phú Yên 1
178 E218 Nguyễn Văn Hoàng Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
179 E301 Nguyễn Khắc Bảo Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Ngãi 2
180 E302 Trần Tám Kỷ Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Bình 1
181 E304 Nguyễn Việt Cường Nam ĐHBK Tỉnh Ninh Bình 1
182 E307 Nguyễn Trung Hiếu Nam ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 3
183 E315 Nguyễn Ngọc Ánh Sáng Nam ĐHBK TP Đà Nẵng 1
184 E405 Hồ Duy Khánh Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Bình 1
185 E408 Nguyễn Minh Đức Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
186 E413 Hà Vĩnh Đạt Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
187 E504 Hà Quang Sáng Nam ĐHBK Tỉnh Bình Định 2
188 E510 Lê Công Vinh Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 2
189 E514 Hoàng Trọng Tùng Nam CĐFPT Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
190 E516 Trần Đình Hiền Nam ĐHBK Tỉnh Bình Định 2
191 E519 Trần Đình Toại Nam ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 1
192 E520 Hoàng Văn Chiến Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Bình 2
193 F101 Trương Duy Nhân Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
194 F102 Trương Quốc Bảo Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 1
195 F103 Lê Xuân Hoang Nam CĐFPT Tỉnh Bình Định 2
196 F104 Lê Thanh Duy Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
197 F106 Trần Quốc Thắng Nam ĐHKTYD Tỉnh Thừa Thiên Huế 4
198 F109 Phạm Khuyến Nam ĐHSPKT Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
199 F110 Phạm Xuân Quỳnh Nam ĐHDT Tỉnh Hải Dương 1
200 F115 Võ Kim Phong Nam ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 1
201 F118 Hồ Văn Hùng Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Ngãi 2
202 F120 Võ Văn Khánh Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 2
203 F201 Trần Quang Linh Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 1
204 F203 Đỗ Thành Đức Nam ĐHDT Tỉnh Bình Định 3
205 F204 Mai Thi Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
206 F205 Nguyễn Văn Vũ Nam ĐHNN Tỉnh Quảng Ngãi 2
207 F206 Trần Thanh Đức Dũng Nam CĐFPT Tỉnh Nghệ An 1
208 F207 Đỗ Hữu Nguyên Thắng Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
209 F208 Nguyễn Hoài Nam Nam ĐHDT Tỉnh Hà Tĩnh 2
210 F209 Văn Bá Trọng Nam CĐFPT Tỉnh Gia Lai 1
211 F212 Lê Hồng Được Nam ĐHDT Tỉnh Thừa Thiên Huế 3
212 F217 Nguyễn Đức Toản Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 1
213 F218 Đoàn Minh Quyền Nam ĐHBK Tỉnh Đắk Lắk 1
214 F219 Hứa Tuấn Kiệt Nam ĐHDT Tỉnh Đắk Lắk 1
215 F304 Nguyễn Văn Anh Nam ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 2
216 F306 Nguyễn Thái Bảo Nam CĐFPT Tỉnh Quảng Ngãi 4
217 F308 Dương Văn Nhật Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Nam 1
218 F311 Hoàng Tuấn Vũ Nam ĐHDT Tỉnh Nghệ An 1
219 F314 Đinh Tiến Hoàng Nam ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 1
220 F316 Huỳnh Tấn Phát Nam ĐHDT Tỉnh Quảng Ngãi 1
221 F317 Hoàng Tùng Dương Nam ĐHBK Tỉnh Gia Lai 3
222 F319 Đào Đình Đức Nam ĐHBK Tỉnh Gia Lai 1
223 F320 Bùi Tuấn Anh Nam ĐHBK Tỉnh Đắk Lắk 3
224 F323 Phạm Nhật Tường Nam ĐHBK Tỉnh Thừa Thiên Huế 2
225 F402 Nguyễn Quang Tuấn Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 1
226 F404 Lê Duy Kim Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 1
227 F410 Nguyễn Viết Trọng Nam ĐHDT Tỉnh Quảng Ngãi 2
228 F411 Doãn Trọng Sơn Nam ĐHBK Tỉnh Thanh Hóa 2
229 F412 Lê Đức Phong Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Trị 2
230 F415 Lê Tiến Đạt Nam ĐHDT Tỉnh Quảng Ngãi 2
231 F418 Nguyễn Đức Lộc Nam ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 1
232 F425 Đặng Quốc Trọng Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Bình 1
233 F427 Trần Hữu Tiến Nam ĐHSP Tỉnh Quảng Nam 1
234 F502 Đàm Văn Dồng Nam ĐHDT Tỉnh Đắk Lắk 1
235 F505 Trần Danh Toàn Nam ĐHDT Tỉnh Gia Lai 2
236 F507 Lã Trung Anh Nam ĐHDT Tỉnh Gia Lai 1
237 F510 Nguyễn Tiến Tuẩn Nam ĐHBK Tỉnh Hà Tĩnh 1
238 F514 Trần Ngọc Lâm Nam ĐHDT Tỉnh Đắk Lắk 1
239 F515 Nguyễn Văn Nhật Hào Nam CĐFPT Tỉnh Quảng Trị 1
240 F516 Nguyễn Tường Tam Nam ĐHDT Tỉnh Quảng Ngãi 1
241 F519 Trần Văn Thông Nam ĐHBK Tỉnh Quảng Trị 1
242 F523 Lê Kông Huy Nam CĐFPT Tỉnh Kon Tum 1
243 F524 Vũ Văn Duy Nam ĐHBK Tỉnh Nghệ An 2