Xem chữ số điện

Đăng ký online

Điền đầy đủ các thông tin dưới đây

CÁC BẠN ĐIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN SAU:

Khu KTX*

Họ tên:*

Trường:*

Ngày vào ở:*

Ở ghép/Bao phòng:*

Email*

Số điện thoại(*)

Giới tính*

Diện ưu tiên: (nếu có)

Ghi chú

THỦ TỤC GIẤY TỜ LIÊN QUAN

  1. 01 CMND, thẻ sinh viên Photo (Không cần công chứng)
  2. 03 ảnh thẻ 3×4 (Sinh viên có thể chụp ảnh tại văn phòng KTX – 20.000đ/lượt)

Đối với sinh viên mới nhập học chưa có thẻ sinh viên có thể nộp giấy nhập học, phiếu thu, hoặc giấy xác nhận của trường.


Lưu ý:

  1. Phòng ghép ở tối đa: 06 sinh viên
  2. Phòng bao ở tối đa: 05 sinh viên
  3. Khi đóng phí các bạn phải giữ lại biên lai thu tiền, khi thôi ở nhận lại tiền thế chân tài sản