Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Từ lâu, có một câu nói: “Dù là một anh hùng, một vĩ nhân hay là ai đi nữa cũng đều là con của một người mẹ”. Câu nói giản dị mà thiêng liêng biết mấy, nó luôn vang lên trong tâm khảm của mỗi người con chúng ta. Để từ đó mỗi ngày 20/10 hằng năm lại là cơ hội để cho những người con, người cháu nhớ về những người bà người mẹ của mình, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người phụ nữ đặc biệt của cuộc đời mỗi chúng ta và để cho một nữa mạnh mẽ của thế giới giành những điều ngọt ngào cho một nữa thế giới xinh đẹp của mình.

Cũng nhân dịp 20/10 năm nay Công ty CP công nghệ Wi-Mesh phối hợp với Phòng Quản lý KTX Sinh viên thuộc Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng trao tặng thẻ WIF miễn phí sử dụng trong 1 tháng dành cho các bạn nữ Sinh viên đang lưu trú trong 2 khu KTX Thành Phố có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, tham gia tích cực các hoạt động của KTX trong thời gian qua.

Món quà như lời động viên khích lệ các bạn nữ biết vượt lên chính mính, đạt được những thành tích cao trong học tập, là lời cảm ơn những đóng góp của các bạn cho phong trào của KTX, với hi vọng nó là khởi đầu cho những điều tốt đẹp trong tương lai. Là cầu nối để hướng các bạn nữ sinh đến giá trị của Chân – Thiện – Mỹ qua các hoạt động có ý nghĩa và tích cực tại KTX.

DANH SÁCH NỮ SINH VIÊN NHẬN THẺ WIFI 20.10
TT Phòng Họ tên Trường Diện xét ưu tiên
  KTX PHÍA TÂY    
1 A111 H Jơ Nun Niê ĐH Ngoại ngữ Dân tộc thiểu số
2 A111 H Táo Niê ĐH Sư phạm Dân tộc thiểu số
3 A115 Hà Thị Xí ĐH Duy Tân Mồ côi cha
4 A411 Y Chi ĐH Sư phạm Dân tộc thiểu số
5 A411 Y May ĐH Sư phạm Dân tộc thiểu số
6 B102 Huỳnh Hương Trang ĐH Sư phạm Dân tộc thiểu số
7 B115 Quàng Thị Kim Như ĐH Sư phạm Dân tộc thiểu số
8 B203 Lưu Thị Kim Linh ĐH Duy Tân Dân tộc thiểu số
9 B311 Phạm Thị Quỳnh Như ĐH Bách khoa Dân tộc thiểu số
10 C115 Tài Thị Ngọc Hiền ĐH Bách khoa Dân tộc thiểu số
11 C115 Bon Niêng K’Hĩu ĐH Sư phạm Dân tộc thiểu số
12 C207 Trần Thị Minh Tâm ĐH Bách khoa Mồ côi cha
13 C222 Nguyễn Thị Thanh Tâm ĐH Bách khoa Mồ côi cha
14 C304 Trần Thị Hương ĐH Duy Tân Gia đình khó khăn
15 A213 Đàm Thị Dung ĐH Bách khoa Sinh viên hoạt động tích cực
16 A213 Nguyễn Thị Thùy Trinh ĐH Bách khoa Sinh viên hoạt động tích cực
17 A307 Nguyễn Thị Phương Thảo ĐH Sư phạm Sinh viên hoạt động tích cực
18 C109 Phan Thị Mỹ Châu ĐH Duy Tân Sinh viên hoạt động tích cực
19 A321 Nguyễn Thị Bênh ĐH Sư phạm Sinh viên hoạt động tích cực
20 B103 Bùi Thị Hồng My ĐH Sư phạm Sinh viên hoạt động tích cực
21 B401 Ngô Thị Quỳnh Hoa ĐH Sư phạm Sinh viên hoạt động tích cực
22 B419 Đặng Thị Thu Hiền ĐH Duy Tân Sinh viên hoạt động tích cực
23 B308 Trần Thị Thúy Vân ĐH Duy Tân Sinh viên hoạt động tích cực
24 B101 Lê Thị Niên ĐH Sư phạm Sinh viên hoạt động tích cực
25 A318 Lê Thị Trang ĐH Duy Tân Sinh viên hoạt động tích cực
26 A412 Lê Thị Minh Nhàn ĐH Bách khoa Sinh viên hoạt động tích cực
27 A422 Hà Kiều Trang ĐH Sư phạm Sinh viên hoạt động tích cực
28 C306 Nguyễn Thị Thúy ĐH Sư phạm Sinh viên hoạt động tích cực
29 A423 Đoàn Thị Phương Anh ĐH Duy Tân Sinh viên hoạt động tích cực
30 A101 Võ Hoàng Trinh ĐH Sư phạm Sinh viên hoạt động tích cực
31 A113 Phạm Thị Ngọc Huyền ĐH Sư phạm Sinh viên hoạt động tích cực
32 A220 Thái Thị Tuyết Trinh ĐH Duy Tân Sinh viên hoạt động tích cực
  KTX PHÍA ĐÔNG    
1 C912 Huỳnh Thị Tường Vi Đại Học Kinh Tế  Sinh viên hoạt động tích cực
2 C912 Huỳnh Thị Kiều Đại Học Kinh Tế  Sinh viên hoạt động tích cực
3 C912 Lương Thị Anh Đại Học Kinh Tế  Sinh viên hoạt động tích cực
4 C912 Nguyễn Thị Kim Khánh Đại Học Kinh Tế  Sinh viên hoạt động tích cực
5 C705 Nguyễn Thị Tố Quyên Đại Học Kinh Tế  Sinh viên hoạt động tích cực
6 C422 Võ Thị Đồng Đại Học Kinh Tế Sinh viên hoạt động tích cực
7 C618 Nguyễn Thị Thanh Thảo ĐH Kiến trúc Sinh viên hoạt động tích cực
8 B220 Trương Thị Trúc ĐH Kiến trúc Sinh viên hoạt động tích cực
9 C504 Nguyễn Thị Vân An ĐH Kiến trúc Sinh viên hoạt động tích cực
10 B205 Trần Thị Thanh Thu ĐH Đông Á Sinh viên hoạt động tích cực
11 B205 Dương Thị Thu Hiền ĐH Đông Á Sinh viên hoạt động tích cực
12 C509 Trần Thị Minh Vân Đại Học Kinh Tế Sinh viên hoạt động tích cực
13 C716 Lê Thị Thùy Trang CĐ Bách Việt Sinh viên hoạt động tích cực
14 C304 Lê Thị Thái  Đại Học Kinh Tế Sinh viên hoạt động tích cực
15 B218 Thân Thị Thu Thủy ĐH Duy Tân Sinh viên hoạt động tích cực
16 C817 Lê Thị Ngọc Ánh ĐH Kiến trúc  Sinh viên hoạt động tích cực
17 B218 Hcom R Chi ĐH Đông Á Sinh viên hoạt động tích cực
18 C724 H Sơ Ly Niê ĐH Đông Á Hộ nghèo,Dân tộc thiểu số
19 C322 Y Da Di ĐH Đông Á Hộ nghèo,Dân tộc thiểu số
20 C322 Y Ngiên ĐH Đông Á Hộ nghèo,Dân tộc thiểu số
21 C410 Ksor Rô H Nhi ĐH Đông Á Hộ nghèo,Dân tộc thiểu số
22 C907 H- juel Ênuol  ĐH Đông Á Hộ nghèo,Dân tộc thiểu số
23 B115 Từ Thị Thanh Thúy  Trường CĐ VHNT Mồ côi cả Ba và Mẹ
24 C310 Phạm Hoàng Anh Thư Đại Học Đông Á Mồ côi cả Ba và Mẹ
25 C318 Nguyễn Thị Thu Uyên Đại Học Kinh Tế  Hộ nghèo, mồ côi Ba
26 B316 Lưu Thị Lệ Đại Học Kinh Tế  Hộ nghèo, mồ côi Ba
27 B318 Nguyễn Thị Phương Thảo Đại Học Kinh Tế  Hộ nghèo,mẹ bị bệnh nan y
28 C905 Lê Thị Mai Phương Đại Học Kinh Tế  Hộ nghèo, mồ côi Ba
29 C603 Alăng Thị Bé Đại Học Đông Á Hộ nghèo,Dân tộc thiểu số
30 C609 Nguyễn Thị Hoài Thương Đại Học Ngoại Ngữ  Con Thương Binh
31 C814 Trần Thị Thanh Kiều Đại Học Kinh Tế  Con Thương Binh
32 C917 Phạm Anh Thư Đại Học Kinh Tế  Con Thương Binh
33 B308 Trương Thị Tuyết Oanh Đại Học Duy Tân Con Thương Binh
34 C310 Nguyễn Thị Viết Ngân Đại Học Duy Tân Con Thương Binh
35 C605 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Đại Học Ngoại Ngữ  Con Thương Binh
36 C605 Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại Học Ngoại Ngữ  Con Thương Binh
37 B119 Trần Thị Ngọc Tuyết Đại Học Kinh Tế  Con Thương Binh
38 B225 Nguyễn Thị Liền Đại Học Kinh Tế  Con Thương Binh
39 C411 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Đại Học Ngoại Ngữ  Con Thương Binh
40 C819 Nguyễn Thị Thành Đại Học Ngoại Ngữ  Con Thương Binh
41 C513 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đại Học Duy Tân Con Thương Binh
42 C508 Bùi Thu Trang Đại Học Duy Tân Con Thương Binh
43 C715 Trần Thị Thuỳ Trang Đại Học Ngoại Ngữ  Con Thương Binh
44 C611 Trần Thị Thùy Trang Đại Học Kinh Tế  Con Thương Binh
45 B228 Trịnh Thị Thanh Thùy Đại Học Ngoại Ngữ  Con Thương Binh
46 C320 Phạm Thị My Đại Học Đông Á Hộ nghèo, Dân tộc thiểu số
47 C809 H Endy NiÊ Đại học Duy Tân Hộ nghèo, Dân tộc thiểu số
48 B211 Trương Thị Thùy Dung ĐH Ngoại Ngữ Dị tật bẩm sinh
49 B216 Trương Tiểu Dự ĐH Kiến trúc Mồ côi cả Ba và Mẹ
50 C315 Vũ Trần Hồng Ngọc Đại Học Kiến Trúc  Con T. Binh, hoạt tích cực
51 B122 Nguyễn Thị Quyên Đại Học Kinh Tế  Con Thương Binh
52 C807 Phạm Thị Ánh Linh Cao Đẳng Đại Việt  Con Thương Binh
53 B211 Hoàng Ng. Quỳnh Trang Đại Học Ngoại Ngữ  Con Thương Binh
54 C314 Nguyễn Thị Bích Ngọc Đại Học Ngoại Ngữ  Con Thương Binh
55 B107 Nguyễn Trần Phương Anh Đại Học Ngoại Ngữ  Con Thương Binh
56 C702 Lê Phương Uyên Đại Học Kinh Tế  Con Thương Binh
57 C319 Đặng Phi Huyền Đại Học Ngoại Ngữ  Con Thương Binh
58 C707 Nguyễn Cửu Như Bình Đại Học Kinh Tế  Con Thương Binh
59 C719 Trần Thị Mỹ Đại Học Duy Tân Con Thương Binh
60 C509 Phạm Sắc Son Đại Học Kinh Tế  Con Thương Binh

Qua đây ban quản lý  KTX chúc tất cả các bạn nữ sinh sức khỏe, thành công và hạnh phúc, luôn phấn đấu để giữ gìn nét đẹp truyền thống của phụ nữ Á Đông.

Category: